sobota, 19 grudnia 2020 11:38

Powiat oświęcimski. Budżet przyjęty! Na co powiat przeznaczy fundusze?

Autor Wiktoria Mitura
Powiat oświęcimski. Budżet przyjęty! Na co powiat przeznaczy fundusze?

Rada Powiatu w Oświęcimiu przyjęła budżet Powiatu Oświęcimskiego na 2021 r. Dochody zaplanowano na poziomie 199,5 mln zł, a wydatki 222,7 mln zł. Mimo trudnych i niepewnych czasów, w przyszłorocznym budżecie utrzymano wysoką dynamikę inwestycji, zarówno drogowych (ponad 26 mln zł), jak i oświatowych (21 mln zł). W sumie wydatki majątkowe wyniosą ponad 50 mln zł.

– Jak wiadomo, jesteśmy w sytuacji pandemii, która miała niekorzystny wpływ na tegoroczny budżet. Zakładamy, że ta tendencja utrzyma się także w roku 2021, choć mamy nadzieję, że w mniejszym stopniu. (…) Najważniejszym przy konstruowaniu projektu budżetu na 2021 r. było zabezpieczenie bieżącego funkcjonowania jednostek, w taki sposób, aby mogły prawidłowo realizować swoje zadania – podkreślił starosta.

Dodał, że największym inwestycyjnym wyzwaniem powiatu pozostaje kontynuacja rozpoczętej w poprzedniej kadencji rozbudowy Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Oświęcimiu. Odrzucenie wniosku zarządu powiatu o wsparcie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych ten proces komplikuje. Przewidywany koszt trzech etapów to 58 mln zł. Zakończenie inwestycji planowane jest w roku 2023.

Mimo trudności spowodowanych pandemią koronawirusa, Powiat nie zamierza rezygnować z ważnych dla lokalnych społeczności inwestycji. Na wydatki majątkowe przeznaczono ponad 50 mln zł.

Oprócz kontynuacji zadań, takich jak modernizacja ulicy Kolbego w Oświęcimiu, ul. Leśnej w Przeciszowie czy wspomnianej rozbudowy siedziby SOSW, zaplanowano środki m.in. na przebudowę:

  • drogi powiatowej nr 1877K ul. Greglów w Babicach,
  • drogi powiatowej 1816K ul. Beskidzka w Witkowicach,
  • drogi powiatowej nr 1888K ul. Wyspiańskiego/Sobieskiego/Śniadeckiego w Oświęcimiu,
  • drogi powiatowej 1001 K w Bobrku.

Pieniądze przeznaczone będę również na budowę obiektu lekkoatletycznego i boiska do piłki nożnej przy popularnym „Chemiku”, termomodernizację budynku szkoły Powiatowego Centrum Kształcenia Technicznego i Branżowego w Oświęcimiu, czyli popularnych „Ozetów”.

Przeszło 23-milionowy deficyt budżetowy zostanie pokryty m.in. z emisji obligacji i wolnych środków na rachunku bieżącym.

Za przyjęciem budżetu na 2021 r. głosowała rządząca koalicja, przeciwko byli radni PiS.

– Chciałbym podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do przygotowania projektu uchwały budżetowej. Mam tu na myśli nie tylko zarząd powiatu, ale również pracowników Starostwa Powiatowego. Szczególne podziękowania należą się pani skarbnik i naczelnik wydziału finansowego. Dziękuję bardzo – powiedział starosta Marcin Niedziela tuż po głosowaniu.

info i foto: powiat oświęcimski

Oświęcim

Oświęcim - najnowsze informacje