czwartek, 16 maja 2019 09:04

Powiat oświęcimski: Ten koszmar może potrwać kolejne 47 lat!

Autor Anna Piątkowska-Borek
Powiat oświęcimski: Ten koszmar może potrwać kolejne 47 lat!

Mieszkańcy Oświęcimia, Chełmka, Kęt, Brzeszcz oraz sąsiednich gmin zwrócili się do władz lokalnych z apelem o podjęcie znacznie bardziej zdecydowanych działań mających na celu poprawę jakości powietrza w poszczególnych gminach.

– W latach 2017 w Oświęcimiu i gminach otaczających zostało wymienionych jedynie 178 z około 8 500 kotłów i pieców na węgiel i drewno, a więc zaledwie 2,09%! Przy takim tempie wymiany będą one zatruwać powietrze Oświęcimia i okolicy przez kolejne 47 lat – piszą w petycji do władz gmin Brzeszcze, Chełmek, Kęty i Oświęcim przedstawiciele Oświęcimskiego Alarmu Smogowego, Chełmeckiego Alarmu Smogowego oraz Brzeszcz Bez Smogu.

Jak dodają, świadomość mieszkańców na temat uchwały antysmogowej i konieczności wymiany kotłów do końca 2022 roku nadal jest bardzo niska, a skala działań informujących o obowiązujących przepisach antysmogowych na szerszą skalę jest niewystarczająca. Brakuje też skutecznego systemu kontroli palenisk pod kątem nie tylko spalania odpadów, ale też przestrzegania zapisów uchwały antysmogowej.

– Żeby wiedzieć, jak jest źle, nie trzeba jednak zaglądać do statystyk – wystarczy wieczorem wybrać się na spacer. Powietrze, którym oddychamy, jest jednym z najgorszych w Małopolsce i Europie, co potwierdzają pomiary kontrolne przeprowadzone w ostatnich latach przez WIOŚ w Kętach, Brzeszczach i Oświęcimiu – podkreślają przedstawiciele Oświęcimskiego Alarmu Smogowego, Chełmeckiego Alarmu Smogowego oraz Brzeszcz Bez Smogu.

Jak dodają, ponad 98% mieszkańców oddycha powietrzem, w którym zawartość pyłu (PM2.5) przekracza zalecenia Światowej Organizacji Zdrowia.

– Jeszcze gorzej wygląda zanieczyszczenie rakotwórczym benzo[a]pirenem – jego średnioroczny poziom jest wielokrotnie wyższy niż norma – podkreślają.

Przyczyną zanieczyszczeń powietrza są oczywiście głównie przestarzałe kotły na węgiel lub drewno.

Jakie działania proponują mieszkańcy?

Domagają się nadania bezwzględnego priorytetu dla działań na rzecz poprawy jakości powietrza. Do głównych zadań powinno należeć:

– wprowadzenie zakazu montażu emisyjnych źródeł ciepła w nowo budowanych i przebudowywanych domach;

– przyspieszenie nakazu wymiany kotłów o rok, czyli do końca 2021 roku i pomoc mieszkańcom w pozyskiwaniu dotacji na ten cel;

– pozyskanie stacji automatycznego monitoringu powietrza zlokalizowanej w Oświęcimiu, wpiętej do systemy GIOŚ w celu alarmowania mieszkańców o zagrożeniach;

– stworzenie skutecznego systemu informowania o bieżącej jakości powietrza oraz wdrożenie działań doraźnych chroniących zdrowie najmłodszych i najstarszych mieszkańców, podejmowanych do czasu, aż powietrze będzie czyste;

– budowa świadomości społecznej w zakresie zanieczyszczenia powietrza i informowanie o obowiązku wymiany kotłów, a także karach, jakie będą nakładane za użytkowanie niedozwolonych urządzeń,

– stworzenie efektywnego systemu kontroli palenisk przez cały rok.

Petycja do władz gmin: Brzeszcze, Chełmek, Kęty, Oświęcim dostępna jest TUTAJ.

Oświęcim - najnowsze informacje