poniedziałek, 4 listopada 2019 14:00

Powiat tarnowski: Będą pieniądze na remont drogi w Bobrownikach Małych

Autor Marzena Gitler
Powiat tarnowski: Będą pieniądze na remont drogi w Bobrownikach Małych

Powiat Tarnowski otrzymał kolejna promesę z MSWiA na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Ile pieniędzy otrzymał samorząd na remont drogi w gminie Wierzchosławice?

25 października w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie wicestarosta  tarnowski Jacek Hudyma odebrał z rąk wojewody małopolskiego Piotra Ćwika promesę na remont drogi powiatowej Niwka - Bobrowniki Małe w miejscowości Bobrowniki Małe.

Promesa opiewa na kwotę 777 tys. zł i pokryje 80% wartości zadania. Środki pochodzą z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji i zostały przyznane w ramach podziału funduszy przeznaczonych na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Łącznie wyremontowane zostanie blisko 1,5 km drogi.

- To kolejne środki, które trafiają do Powiatu Tarnowskiego z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Obecnie trwa procedura przetargowa, zaś samo zadanie musi być zrealizowane do końca roku - tłumaczy Jacek Hudyma. - Potrzeby związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych powodują, iż wciąż występujemy o dofinansowanie kolejnych zadań. Czynimy to skutecznie, czego rezultatem jest promesa, którą odebrałem z rąk Wojewody Pana Piotra Ćwika, z przeznaczeniem na remont odcinka drogi w Bobrownikach Małych.

Remont będzie obejmował między innymi takie prace jak frezowanie i wyrównanie nawierzchni oraz uzupełnienie poboczy. Termin składania ofert w postępowaniu przetargowym, które prowadzi Powiatowy Zarząd Dróg z siedzibą w Zgłobicach, upływa 12 listopada.

Fot. Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie

Tarnów - najnowsze informacje