czwartek, 13 stycznia 2022 13:32

Powiat wadowicki: Kto zaśmieca lasy? Urzędnicy apelują o pomoc!

Autor Głos 24
Powiat wadowicki: Kto zaśmieca lasy? Urzędnicy apelują o pomoc!

Na stronie Urzędu Gminy Mucharz pojawił się apel o pomoc w ustaleniu sprawcy zaśmiecenia wód i obszarów leśnych.

Do zaśmiecenia doszło pod koniec ubiegłego roku.

– Apelujemy o pomoc w znalezieniu sprawcy zaśmiecania wód i obszarów leśnych. Końcem ubiegłego roku w okolicy potoku Czerna w Kozińcu zostały wyrzucone odpady remontowe. W związku z interwencją mieszkańca sprawa została także zgłoszona na policję.

Jeżeli ktoś był świadkiem zdarzenia lub może wskazać sprawcę, który wyrzucił odpady w okolicę zaznaczoną na mapie (pdf), proszony jest o kontakt z pracownikami Urzędu Gminy w Mucharzu.

Urzędnicy przypominają art. 162 Kodeksu wykroczeń:

§ 1. Kto w lasach zanieczyszcza glebę lub wodę albo wyrzuca do lasu kamienie, śmieci, złom, padlinę lub inne nieczystości, albo w inny sposób zaśmieca las, podlega karze grzywny albo karze nagany.

§ 2. Jeżeli czyn sprawcy polega na zakopywaniu, zatapianiu, odprowadzaniu do gruntu w lasach lub w inny sposób składowaniu w lesie odpadów, sprawca podlega karze aresztu albo grzywny.

§ 3. W razie popełnienia wykroczenia określonego w § 1 można orzec nawiązkę, a w razie popełnienia wykroczenia określonego w § 2 orzeka się nawiązkę – do wysokości równej kosztom rekultywacji gleby, oczyszczenia wody, wydobycia, wykopania, usunięcia z lasu, a także zniszczenia lub neutralizacji odpadów.

Wyrzucający śmieci do lasu nie do końca są anonimowi. Często w wyrzuconych nielegalnie śmieciach można znaleźć informację, która pozwala ustalić właściciela. Bywa też tak, że sprawca zostaje przyłapany na gorącym uczynku. Jednak w wielu przypadkach ujęcie sprawców zaśmiecania lasu jest niebywale trudnym zadaniem. Dzięki zaawansowanym technologiom stosowanym obecnie w gminie i coraz większemu zaangażowaniu społeczeństwa w dbałość o przyrodę, udaje się karać osoby za taki czyn.

Ponadto podczas wizji w okolicy potoku Czerna pracownicy urzędu gminy w Mucharzu znaleźli wyrzucone dużo wcześniej odpady, które zanieczyszczają ekosystem i stwarzają zagrożenie dla spacerujących po lesie.

Inf. i foto: UG Mucharz

Wadowice

Wadowice - najnowsze informacje