niedziela, 13 października 2019 16:56

Powiat wadowicki: Wielkie pieniądze. Zobacz, gdzie trafią!

Autor Anna Piątkowska-Borek
Powiat wadowicki: Wielkie pieniądze. Zobacz, gdzie trafią!

Powiat wadowicki dostał pieniądze na realizację ważnych projektów.

W czwartek 10 października starosta Eugeniusz Kurdas i wicestarosta Beata Smolec odebrali z rąk przedstawicieli Województwa Małopolskiego listy intencyjne na realizację programów edukacyjnych dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa.

– Pieniądze na tworzenie i rozwijanie Centrów Kompetencji Zawodowych (CKZ) oraz wzbogacanie oferty szkół zawodowych, w tym kształcących uczniów ze specjalnymi potrzebami trafią do Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Andrychowie – ponad 4,2 mln zł, dwóch centrów w Wadowicach: „Ekonomika” – dofinansowanie wynoszące ponad 3,7 mln zł i „Gorzenia” – ponad 3,6 mln zł. Te szkoły będą w najbliższych latach kontynuować realizację projektów, rozpoczętych w 2017 roku. Środki otrzyma również kalwaryjski Zespół Szkół im. Komisji Edukacji Narodowej – ponad 2,8 mln zł. W sumie do naszych szkół trafi więc prawie 14,5 mln środków zewnętrznych! – podaje Starostwo Powiatowe w Wadowicach.

Rozwój Centrów Kompetencji Zawodowych pomoże m.in. w podniesieniu kompetencji zawodowych i umiejętności uczniów, a także przyczyni się do kompleksowego realizowania programów kształcenia w miejscach pracy.

– Wesprą też działania zwiększające udział młodzieży ze szczególnymi potrzebami w edukacji zawodowej. W ofercie nie zabraknie również doradztwa edukacyjno-zawodowego oraz orientacji zawodowej. Modernizowana będzie baza szkolna – informuje starostwo wadowickie.

Szczegóły programów realizowanych przez powiat wadowicki (źródło: Starostwo Powiatowe w Wadowicach):

1. Projekt pn. Turystyczno-Gastronomiczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego II (realizowany w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Wadowicach tzw. „Tischner”) – całkowita wartość projektu to kwota 4 152 038,17 zł, w tym dofinansowanie z Unii Europejskiej i budżetu państwa 3 736 738,17 zł.

2. Projekt pn. Wadowickie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego II (realizowany w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Wadowicach tzw. „Mechanik”) – całkowita wartość projektu to kwota 4 023 360,10 zł, w tym dofinansowanie z Unii Europejskiej i budżetu państwa 3 620 960,10 zł.

3. Projekt pn. Andrychowskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego II (realizowany w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Andrychowie tzw. „Kotarbin”) – całkowita wartość projektu to kwota 4 755 560,02 zł, w tym dofinansowanie z Unii Europejskiej i nudżetu państwa 4 279 760,02 zł.

4. Projekt pn. Nowe kompetencje nowe możliwości – wsparcie Zespołu Szkół im. Komisji Edukacji narodowej w Kalwarii Zebrzydowskiej (realizowany w Zespole Szkół im. KEN w Kalwarii Zebrzydowskie) – całkowita wartość projektu to kwota 3 121 051,70 zł, w tym dofinansowanie z Unii Europejskiej i budżetu państwa 2 808 051,70 zł.

Wadowice

Wadowice - najnowsze informacje