piątek, 2 marca 2018 14:21

Pożegnanie zastępcy komendanta powiatowego policji w Wieliczce

Autor Manuel Langer
Pożegnanie zastępcy komendanta powiatowego policji w Wieliczce

W dniu 26 lutego 2018 roku w Komendzie Powiatowej Policji w Wieliczce odbyło się uroczyste pożegnanie przechodzącego z dniem 23 lutego 2018 roku na emeryturę I Zastępcy Komendanta Powiatowego mł. insp. Piotra Krzewskiego.

Uroczyste pożegnanie odbyło się w obecności kierownictwa wielickiej jednostki, władz miasta i powiatu, duszpasterza Parafii p.w. św. Pawła Apostoła w Wieliczce, przedstawicieli instytucji współpracujących z Policją. Podczas uroczystego pożegnania padło wiele ciepłych słów i podziękowań pod adresem odchodzącego na emeryturę policjanta. W imieniu kadry kierowniczej wielickiej jednostki, słowa podziękowania złożył Komendant Powiatowy Policji w Wieliczce insp. Piotr Banasik podkreślając jak wiele swoją pracą wniósł w efektywne działanie wielickiej Policji. Do życzeń przyłączyli się także samorządowcy, w imieniu których, Starosta Wielicki Jacek Juszkiewicz z okazji zakończenia czynnej służby podziękował Panu Komendantowi za dobrą pracę na stanowisku I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Wieliczce. Wyraził głębokie przekonanie, że przyczyniła się ona do podniesienia poziomu bezpieczeństwa naszej społeczności lokalnej. Życzył, by poczucie dobrze spełnionego obowiązku i życzliwość ludzka były źródłem radości na wszystkie dni życia – podkreślając dobrą współpracę i serdeczne relacje z Piotrem Krzewskim.

Mł. insp. Piotr Krzewski został przyjęty do służby w Policji z dniem 16 sierpnia 1994 roku i został mianowany aplikantem Kompanii Pogotowia Policyjnego i Patrolowania Komendy Rejonowej Policji Łódź-Polesie. W komórkach patrolowo – interwencyjnych pełnił służbę przez kolejnych 5 lat. Następnie przez ponad rok czasu wykonywał obowiązki funkcjonariusza Wydziału Kryminalnego w/w komendy Policji, jednocześnie awansując na stanowisko młodszego asystenta. W czerwcu 2000 roku kontynuował służbę w pionie prewencji, najpierw jako referent Sekcji Prewencji, a od lipca 2001 roku jako specjalista Sekcji Prewencji. W lutym 2004 roku został przeniesiony do pełnienia dalszej służby w Komendzie Miejskiej Policji w Bielsku Białej gdzie zajmował stanowisko specjalisty Zespołu do spraw Zarządzania Kryzysowego Sekcji Prewencji. Od kwietnia 2006 roku kontynuował służbę w Komendzie Powiatowej Policji w Wadowicach na stanowisku specjalisty Zespołu do spraw Nieletnich i Patologii Sekcji Prewencji. Tego samego roku został powołany na stanowisko Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Zakopanem. Po roku czasu, w czerwcu 2007 roku został przeniesiony do Komendy Powiatowej Policji w Wieliczce gdzie objął obowiązki Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Wieliczce, a w marcu 2012 roku został powołany na stanowisku I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Wieliczce. Na tym stanowisku pełnił służbę do dnia odejścia na zaopatrzenie emerytalne.

Mł. insp. Piotr Krzewski na pierwszy stopień oficerski został mianowany w lipcu 2000 roku. Na stopień w korpusie oficerów starszych Policji tj. podinspektora Policji został mianowany w lipcu 2010 roku, a na stopień młodszego inspektora Policji w lipcu 2013 roku.

W 2012 roku Minister Spaw Wewnętrznych i Administracji przyznał mł. insp. Piotrowi Krzewskiemu Srebrną Odznakę Zasłużony Policjant, a w 2016 roku Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej odznaczył go Srebrnym Medalem za Długoletnią Służbę.

Na pożegnanie Komendant Piotr Krzewski powiedział: „Kończę pracę w wielickiej policji, ale nie żegnam się z Wieliczką, bo tutaj oprócz wielu lat swojego życia, zostawiam również swoje serce….”.

Info/foto: policja

Wieliczka

Wieliczka - najnowsze informacje

Rozrywka