sobota, 7 października 2023 07:49

Prace przy OSP Trąbki oficjalnie zakończone

Autor Patryk Trzaska
Prace przy OSP Trąbki oficjalnie zakończone

Zakończyły się prace  budowlano - remontowe  związane z modernizacją placu manewrowego  przy budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Trąbkach. Na miejscu zjawiła się Wójt Gminy Biskupice -  Renata Gawlik.

Zakres prowadzonej  modernizacji  obejmował: wykopy wraz z transportem urobku, wykonanie rowków i ław krawężnikowych, ułożenie krawężników, usunięcie i wywiezienie remontowanej  nawierzchni, wykonanie koryt, profilowanie i zagęszczanie podłoża, wykonanie gabionu i położenie nawierzchni asfaltowej.

2 października  na teren OSP Trąbki przybyli przedstawiciele samorządu Wójt Gminy Biskupice -  Renata Gawlik, z ramienia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego  - Radny – Wojciech Kozak, a także prezes OSP – Zbigniew Ładyga wraz z druhem Ryszardem Waśniowskim.

Strażacka inwestycja została wsparta dofinansowaniem z budżetu Województwa Małopolskiego w kwocie 27 000,00 zł  w ramach działania „Małopolskie OSP 2023”. Pozostałe środki w wysokości 82 399,00 zł  to wkład z budżetu Gminy Biskupice.

Inf./fot. Gmina Biskupice

Wieliczka

Wieliczka - najnowsze informacje

Rozrywka