środa, 6 marca 2024 08:31

Prawo spadkowe a podatki: Co musisz wiedzieć?

Autor Artykuł sponsorowany
Prawo spadkowe a podatki: Co musisz wiedzieć?

Otrzymanie spadku rodzi obowiązek uiszczenia podatku od spadków i darowizn. Jednak są sytuacje, w których możliwe jest całkowite zwolnienie z opodatkowania bądź skorzystanie z tzw. kwot wolnych od podatku. Kogo dotyczy obowiązek podatkowy przy otrzymaniu spadku? Sprawdź, kiedy powstaje obowiązek opodatkowania? Czym są kwoty wolne od podatku?

Z artykułu dowiesz się między innymi:

Czy od spadku płaci się podatek?

Kiedy nie płaci się podatku od nabycia spadku?

Od jakiej kwoty płaci się podatek od spadku?

Kiedy powstaje obowiązek zapłacenia podatku od spadku?

Podatek należny państwu w przypadku dziedziczenia majątku (niezależnie od jego formy) zobowiązane są uregulować osoby fizyczne, jeśli jego wartość przekracza kwotę zwolnioną z opodatkowania. Zobowiązanie zwykle powstaje w chwili uprawomocnienia się postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku, bądź po zarejestrowaniu przez notariusza aktu poświadczenia dziedziczenia.

Od tej zasady jest wyjątek. Mianowicie, w sytuacji niezgłoszenia do opodatkowania faktu nabycia spadku obowiązek podatkowy powstaje z chwilą powiadomienia organu podatkowego przez podatnika o fakcie nabycia spadku.

Ważne! Podatek od spadku i darowizny należy opłacić bez względu na to, czy spadek był nabyty w drodze dziedziczenia testamentowego, czy ustawowego.

Czym jest dziedziczenie ustawowe

Dziedziczenie ustawowe następuje z mocy przepisów prawa spadkowego. Co istotne, w takim przypadku nie jest wymagana ingerencja ze strony spadkodawcy. W prawie spadkowym podana jest szczegółowa kolejność dochodzenia do spadku bliższych oraz dalszych krewnych spadkodawcy. Możliwe jest także wejście w prawa spadkowe osób niespokrewnionych.

Czym jest dziedziczenie testamentowe?

Dziedziczenie testamentowe jest fakultatywnym (decyzja następuje w drodze wyboru) sposobem dojścia do spadku.

Zwolnienia z podatku od spadku i darowizn – kogo dotyczą?

Zasady opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn uwzględniają podział na grupy podatkowe, przy czym istotnym kryterium jest stopień pokrewieństwa.

Osoby zwolnione z opodatkowania:

zstępni (dzieci, wnuki);

wstępni (rodzice, dziadkowie);

małżonek;

rodzeństwo;

pasierb, ojczym, macocha, teściowie.

Powyższe osoby zaliczane są do grupy I, która w myśl ustawy o podatku od spadków i darowizn jest całkowicie zwolniona z podatku od nabycia własności bądź praw majątkowych. Przywilej ten wiąże się z obowiązkiem zgłoszenia faktu dziedziczenia do Urzędu Skarbowego na druku SD-Z2, jeśli wartość rynkowa spadku przekracza wysokość kwoty wolnej od podatku.

Kogo zalicza się do pozostałych grup podatkowych?

Grupa II:

zstępni rodzeństwa (siostrzeniec, bratanek);

rodzeństwo rodziców (wujkowie, ciotki);

zstępni oraz małżonkowie pasierbów;

małżonkowie rodzeństwa;

rodzeństwo małżonków;

małżonkowie rodzeństwa małżonków;

małżonkowie innych zstępnych (żona wnuczka, mąż wnuczki).

Grupa III:

pozostali nabywcy spadku, także osoby niespokrewnione.

Obowiązek podatkowy dotyczy spadku nabytego od wstępnych i zstępnych. Dotyczy to także w sytuacji, w której spadkodawca nie miał obywatelstwa polskiego.

Ważne! Od 27 października 2020 roku ustawa o podatku od spadków i darowizn jako zstępnych traktują także osoby, które przebywały lub nadal przebywają w rodzinnym domu dziecka, rodzinie zastępczej, w regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej lub placówce opiekuńczo-wychowawczej. Natomiast jako wstępnych wymieniony akt prawny uznaje osoby prowadzące rodzinny dom dziecka, stanowiące rodzinę zastępczą, zatrudnione w regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej lub placówce opiekuńczo-wychowawczej.

Ile wynosi kwota wolna od podatku w przypadku przyjęcia spadku?

Jeżeli spadek podlega opodatkowaniu, wówczas uwzględnia się kwotę wolną od podatku, która wynosi:

Dla grupy I – 36.120 zł;

Dla grupy II – 27.090 zł;

Dla grypy III – 5.733 zł.

Odczuwalny wzrost kwot wolnych od podatku – w stosunku do lat ubiegłych – najwięcej korzyści przysporzy krewnym zaliczającym się do grupy I i II. Wynika to ze słusznego założenia, że wszelkie darowizny dokonywane są głównie na rzecz członków rodziny.

Prawo spadkowe – dlaczego skorzystać z pomocy prawnej?

Jak widać, sprawy związane z pozostawieniem lub przyjęciem spadku nie należą do najprostszych. Nawet decyzja, kogo w ten sposób obdarować, może nieść za sobą poważne skutki prawne i finansowe.

W świetle powyższych informacji inne obowiązki powstaną w przypadku dziedziczenia majątku przez siostrę, a inne przy zapisie na rzecz siostrzeńca. Dlatego zaleca się skorzystanie z pomocy prawnej, zarówno w chwili sporządzania testamentu, jak i w momencie przyjęcia spadku.

Prawo spadkowe Kraków zawiera szereg zawiłości, w których zrozumieniu pomoże doświadczony adwokat.

Dodatkowo pomoc prawnika może okazać się bezcenna w sytuacjach:

konieczności ustalenia kręgu osób uprawnionych do dziedziczenia;

uzyskania stwierdzenia nabycia spadku (sąd) bądź aktu poświadczenia dziedziczenia (notariusz);

przeprowadzenia sądowego lub umownego działu spadku;

reprezentacji klienta w sprawach o zachowek,

planowania spadkowego.

Warto pamiętać, że doświadczonemu prawnikowi nie są obce żadne zagadnienia dotyczące prawa spadkowego. Skuteczna pomoc prawna może przynieść wymierne korzyści, nie ma zatem potrzeby mierzyć się z tym problemem samotnie.

Finanse i Gospodarka

Finanse i Gospodarka - najnowsze informacje

Rozrywka