środa, 5 października 2022 14:15

Prezydent Tarnowa pisze list do premiera. Czy miasto czeka kryzys?

Autor Katarzyna Jamróz
Prezydent Tarnowa pisze list do premiera. Czy miasto czeka kryzys?

Olbrzymie wzrosty cen energii powodują poważne zaniepokojenie samorządów, które obawiają się, że nie będą mogły pokryć tak horrendalnie wysokich kosztów. Tego, co będzie się działo z cenami na rynku energii w przyszłym roku bardzo obawiają się również mieszkańcy, którym podwyżki mocno uszczuplą portfele.

Prezydent Roman Ciepiela napisał w tej sprawie list do premiera Mateusza Morawieckiego, w którym wprost mówi o monopolistycznych praktykach spółek Skarbu Państwa, które powinny dbać o bezpieczeństwo energetyczne. W swoim liście prezydent przywołuje m.in. sytuację z września, kiedy to składającą się z 87 podmiotów tarnowska grupa zakupowa nie otrzymała w rozpisanym przetargu ani jednej oferty na dostawę energii do obiektów użyteczności publicznej, a tylko jedna ofertę wpłynęła na dostarczenie energii do oświetlenia ulic, na dodatek siedmiokrotnie przewyższające cenę, którą miasto płaci obecnie. – Bezpieczeństwo energetyczne i możliwość równomiernego rozwoju mieszkańców Tarnowa - podkreślone w art. 1 ustawy Prawo energetyczne - może zostać w najbliższym czasie poważnie zagrożone – napisał Roman Ciepiela.

Prezydent podkreślił też, że poziom cen żądanych za energię przez bądź co bądź państwowe spółki jest niemożliwy do przyjęcia przez jednostki samorządowe, których dochody budżetowe opierają się głównie na dotacjach, subwencjach i udziałach w podatkach ustalanych przez rząd lub parlament.

Pełną treść listu publikujemy poniżej

"Szanowny Panie Premierze,

pragnę poinformować o wystąpienia zjawiska, które w moim odczuciu wyczerpuje znamiona monopolu spółek Skarbu Państwa, powołanych w celu realizacji jednej z podstawowych funkcji naszego państwa, tzn. zabezpieczenie dostaw energii elektrycznej podmiotom publicznym, mieszkańcom oraz podmiotom gospodarczym. Bezpieczeństwo energetyczne i możliwość równomiernego rozwoju mieszkańców Tarnowa - podkreślone w art. 1 ustawy Prawo energetyczne - może zostać w najbliższym czasie poważnie zagrożone.

Miasto Tarnów w celu zapewnienia dostaw energii elektrycznej na zabezpieczenie kluczowych i niezbędnych usług świadczonych mieszkańcom, zgodnie z prawem zamówień publicznych, powołało grupę zakupową składającą się z 87 podmiotów, wśród których są jednostki organizacyjne Gminy Miasta Tarnowa: szkoły, przedszkola, żłobki, instytucje kultury, przedsiębiorstwa komunalne, a także szpital i straż pożarna. Zapotrzebowanie na energię elektryczną tych jednostek to min 15 000 000 kWh rocznie w 369 obiektach.

Na ogłoszony przetarg nie wpłynęła żadna oferta dostawy energii elektrycznej do budynków w/w instytucji, a jedyna oferta dostaw energii dla potrzeb oświetlenia ulic i placów opiewała na stawki blisko siedmiokrotnie krotnie wyższe niż w 2022 r., które nie mogły być z oczywistych powodów przyjęte.

Bardzo proszę pana Premiera o interwencję z wykorzystaniem kompetencji Prezesa Rady Ministrów wobec spółek Skarbu Państwa, które realizują politykę państwa w zakresie bezpieczeństwa energetycznego. Nie może pozostać bez reakcji uchylanie się spółek SP od świadczenia podstawowych usług dla sektora publicznego na realizację fundamentalnych usług mieszkańcom o znaczeniu wręcz egzystencjonalnym!

Odrębną sprawą są ceny energii oferowane dla JST w ramach postępowań przetargowych. Niezależnie od opisanych powyżej praktyk monopolistycznych, poziom oferowanych cen jest niemożliwy do przyjęcia przez podmioty publiczne, których dochody budżetowe opierają się głównie na dotacjach, subwencjach i udziałach w podatkach ustalanych przez rząd lub parlament. Nawet przy wdrożeniu przez JST radykalnych form oszczędzania zużycia energii (w niektórych przypadkach niemożliwe do wdrożenia: żłobki, szpitale, dps itp.) nie będziemy w stanie pokryć tak horrendalnie wysokich kosztów. W tym przypadku konieczne jest istotne zwiększenie dochodów JST oraz większa kontrola rządu nad polityką cenową przedsiębiorstw energetycznych.

W związku z ogłoszeniem przez Tarnów ponownego przetargu na dostawę energii elektrycznej oraz zbliżającego się terminu przedłożenia projektu budżetu na rok 2023 bardzo proszę pana Premiera o podjęcie stanowczych i skutecznych działań.

Z poważaniem,
Roman Ciepiela"

Inf. UM Tarnów
Fot. UM Tarnów/Wikipedia.pl/Edycja własna

Czytaj również:

Horrendalnie drogi prąd. Miasto musi oszczędzać
Zarząd Dróg i Komunikacji w Tarnowie zapoznał się z ofertami, które wpłynęły w ramach przetargu na dostawę energii elektrycznej dla miasta. Pojawiła się tylko jedna oferta na energię dla oświetlenia ulicznego, do tego pięciokrotnie przekraczająca cenowo dzisiejsze stawki.

Tarnów - najnowsze informacje