poniedziałek, 13 stycznia 2020 09:24

Proszowice: burmistrz podał szczegóły dla OZE

Autor Manuel Langer
Proszowice: burmistrz podał szczegóły dla OZE

Burmistrz Grzegorz Cichy opublikował szczegóły programu OZE w Proszowicach:

W Gminie Proszowice planowane jest do wykonania 101 odnawialnych źródeł energii w tym:

13 kolektorów słonecznych na budynkach indywidualnych ( w całym projekcie 815 szt.),

67 instalacji fotowoltaicznych ( w całym projekcie 2 438 szt.),

3 pompy ciepła do ciepłej wody użytkowej ( w całym projekcie 174 szt.),

7 pomp ciepła instalacji co ( w całym projekcie 121 szt.),

11 kotłów na biomasę( w całym projekcie 133 szt.).

Szczegóły przetargu:

Lider Projektu:  „Partnerski projekt budowy instalacji odnawialnych  źródeł energii dla gmin województwa małopolskiego”, Gmina Kocmyrzów Luborzyca 10 stycznia 2020 roku dokonała wyboru oferty najkorzystniejszej w zakresie:

Części I w ramach drugiego postępowania przetargowego tj. pn.:
„Dostawa i montaż wraz z uruchomieniem 815 instalacji solarnych na nieruchomościach prywatnych mieszkańców gmin partnerskich”

Zamawiający wybrał ofertę najkorzystniejszą, za którą uznał ofertę nr VIII złożoną przez Wykonawcę działającego pod firmą:
Flexipower Group Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka  Komandytowa z siedzibą w Woli Zaradzyńskiej ulica Majora Hubala 157,  95-054 Wola Zaradzyńska.

Części III w ramach drugiego postępowania przetargowego tj. pn.:
„Dostawa i montaż wraz z uruchomieniem 133 instalacji kotłów na pellet”

Zamawiający wybrał ofertę najkorzystniejszą, za którą uznał ofertę nr VII złożoną przez Wykonawcę działającego pod firmą:
Sanito Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie
adres: ulica Puławska 476, 02-884 Warszawa

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień  publicznych czas na wniesienie ewentualnych odwołań wynosi 10 dni od  dnia przesłania zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej. Po  tym okresie a przed podpisaniem umowy z wybranym Wykonawcą cała  dokumentacja przetargowa musi zostać przekazana celem kontroli  uprzedniej do Urzędu Zamówień Publicznych. Dopiero po otrzymaniu wyników  z kontroli uprzedniej Zamawiający może podpisać umowę na realizację  zadania.

Jednocześnie informujemy iż w temacie  IV części postępowania tj.
Dostawa i montaż wraz z uruchomieniem 2438 mikro-instalacji fotowoltaicznych na na nieruchomościach prywatnych: zostały wygrane dwa odwołania‼️w  KIO od wyboru oferty najkorzystniejszej i obecnie dokumentacja  przetargowa jest w Urzędzie Zamówień Publicznych celem kontroli  uprzedniej.

II część postępowania tj.
Dostawa i montaż wraz z uruchomieniem 295 instalacji z pompą ciepła powietrzną jest nadal w trakcie oceny.

Proszowice - najnowsze informacje