środa, 15 maja 2019 11:36

Przecław i Mielec dostaną pieniadze na budowe dróg dojazdowych do pól

Autor Marzena Gitler
Przecław i Mielec dostaną pieniadze na budowe dróg dojazdowych do pól

Wicemarszałkowie Piotr Pilch i Ewa Draus oraz 11 samorządowców z podkarpackich gmin w tym z Mielca i Przecławia, w siedzibie urzędu marszałkowskiego w Rzeszowie 14 maja uczestniczyło w uroczystości, w czasie której do lokalnych samorządów trafiły środki rozdysponowane przez zarząd województwa.

W uroczystym podpisaniu umów w siedzibie urzędu marszałkowskiego uczestniczyli samorządowcy z Baranowa Sandomierskiego, gminy wiejskiej Przemyśl, Jaślisk, Kolbuszowej, Medyki, Mielca, Orłów, Przecławia, Sanoka, Tryńczy oraz Tyrawy Wołoskiej.

- Po razie pierwszy uczestniczę w podpisaniu umowy na środki przeznaczone na ten cel. W imieniu własnym i mieszkańców pragnę bardzo podziękować zarządowi województwa. Każda złotówka ma wpływ na rozwój naszej społeczności – mówiła w Rzeszowie Renata Siembab burmistrz Przecławia.

Zarząd Województwa Podkarpackiego na swym posiedzeniu 9 maja podzielił środki budżetu województwa, które pochodzą z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej w roku 2019. Kwota jaką dysponował zarząd do podziału to ponad 13 mln złotych. Te pieniądze zarząd przeznaczył na budowę i modernizację dróg dojazdowych, zakup sprzętu do pomiaru gruntów oraz odkrzaczanie gruntów rolnych.

- 12, 5 mln złotych przeznaczamy na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych dla 141 gmin. Prawie 64 tysiące złotych na dojazd do gruntów rolnych dla jednego z powiatów. Za kolejne prawie 47 tysięcy złotych cztery powiaty kupią sprzęt pomiarowy i informatyczny oraz oprogramowanie – wymieniał środki rozdysponowane przez zarząd województwa wicemarszałek Piotr Pilch.

20 tysięcy złotych zostanie przeznaczonych na prace przy odkrzaczaniu ponad 5 hektarów gruntów rolnych dla jednej z podkarpackich gmin. Rozdział środków dokonano według kryterium, którym jest wysokość dochodów powstałych na obszarze gmin z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej. Jeżeli gmina miała dochody do 50 000 zł to mogła otrzymać dofinansowanie w wysokości do 75 000 zł, a jeżeli dochody sięgały powyżej 50 000 zł - dofinansowanie w wysokości do 85 000 zł. Wysokość dofinansowania będzie uzależniona od wysokości przyjętego planu wydatków na ten cel w roku 2020 oraz zapotrzebowania gmin na tego typu zadania. Szczegóły dotyczące tego zadania zostaną opublikowane na stronie internetowej UMWP w najbliższym czasie.

inf. i foto: UMWP

Mielec - najnowsze informacje