czwartek, 19 maja 2022 12:57

Przewodnicząca Rady Nadzorczej IBOX BANK Pani Alona Shevtsova opowiedziała, jak ukraiński biznes wspiera wojskowych i ludność cywilną podczas wojny

Autor Artykuł zewnętrzny
Przewodnicząca Rady Nadzorczej IBOX BANK Pani Alona Shevtsova opowiedziała, jak ukraiński biznes wspiera wojskowych i ludność cywilną podczas wojny

Ukraiński biznes znacząco pomaga wojsku w walce z rosyjskim agresorem, zarówno finansowo, jak i innymi dostępnymi środkami – samochodami, dostarczaniem niezbędnych rzeczy, finansowaniem amunicji dla wojskowych .
O tym jak IBOX BANK i międzynarodowy system płatniczy LEO wspomogły swoimi możliwościami w ciągu ostatnich 2,5 miesiąca  zwycięstwo Ukrainy, opowiedziała magazynowi Forbes Ukraina Przewodnicząca Rady Nadzorczej IBOX BANK, założycielka i CEO międzynarodowego systemu płatniczego LEO -  Pani Alona Shevtsova.

Pojazdy opancerzone - dla wojska, ochrona i godne warunki pracy- dla pracowników

Bezpieczeństwo jest dziś najważniejszą rzeczą do zaoferowania. Pomoc sprzętu wojskowego, która była jednym z głównych priorytetów na początku wojny, pozostaje taką do dziś. IBOX BANK przekazał 10 pojazdów opancerzonych na potrzeby Sił Zbrojnych Ukrainy do walki z armią rosyjską.

Dziś wszystkie zyski LEO i IBOX BANKU przeznaczane są na zakup amunicji dla Sił Zbrojnych Ukrainy, obrony terytorialnej i wolontariuszy, a także wsparcie finansowe rodzin które, ucierpiały wskutek wojny. Przez trzy tygodnie największe wsparcie stanowiły: kamizelki kuloodporne, apteczki, krótkofalówki, lornetki wojskowe i kamery termowizyjne.

Teraz część naszego zespołu skupia się na tworzeniu łańcuchów logistycznych, ponieważ nie ma już możliwości zamówienia czegoś np. z Polski. Zamówienia realizujemy za pośrednictwem dostawców i ambasad w Turcji, Europie i Stanach Zjednoczonych. Gdy ładunek dociera do Lwowa, dalszą dystrybucją towarów w trudno dostępne regiony Ukrainy zajmuje się lwowskie biuro Międzynarodowego Systemu Płatności LEO.

Naszym pracownikom również zapewniamy bezpieczeństwo.

Część zespołu LEO i IBOX BANK mieszkała w takich miastach jak Bucza, Irpień, Gostomel oraz innych miejscowościach zaatakowanych przez agresora. Kierownictwo firmy dokonało relokacji zespołu w bezpieczniejsze rejony Ukrainy zachodniej oraz Polski. Stamtąd ustalamy procesy biznesowe banku i systemu płatności, stabilizujemy świadczenie usług bankowych na Ukrainie.

Jednak nie wszyscy członkowie zespołów IBOX BANK i Międzynarodowego Systemu Płatności LEO skorzystały z możliwości relokacji w bezpieczne miejsca pracy. Dwudziestu pracowników IBOX BANK dobrowolnie zgłosiło się do obrony Ukrainy na jej terenie. Bank nadal wypłaca wynagrodzenie bohaterom, trzyma miejsca pracy.

Pracownicy Międzynarodowego Systemu Płatności LEO również weszli w szeregi Sił Zbrojnych Ukrainy i Obrony Terytorialnej. Jeden z naszych programistów Java dołączył do Sił Zbrojnych Ukrainy w pierwszych dniach wojny. Kierownictwo zadbało o amunicję dla swoich obrońców i czeka na powrót do biur kolegów, którzy tymczasowo przestawili komputery na broń.

Ze swojej strony IBOX BANK wspiera system finansowy Ukrainy inwestycjami przekraczającymi 500 mln UAH. Zapewniają oni stabilność systemu bankowego, która powinna stać się podstawą odbudowy kraju po zwycięstwie.

Ponadto w dniu 28 lutego wspólnicy podjęli decyzję o podwyższeniu kapitału zakładowego do 759.337.600 UAH. Poprzez dystrybucję zysku kapitał zakładowy banku został podwyższony o 62,95%.

Rząd stwierdza, że z powodu wojny działalność gospodarcza na Ukrainie zatrzymała się w ¾. Europejskie Stowarzyszenie Biznesu podaje, że z powodu militarnej agresji Federacji Rosyjskiej 42% małych i średnich przedsiębiorstw
w ogóle nie pracuje, a tylko 13% nadal działa w pełnym zakresie. Przywracamy wszystkie procesy biznesowe tam, gdzie to możliwe.

Obecnie oddziały banku działają we wszystkich regionach, w których nie ma bezpośredniego zagrożenia życia ludności. W takich miastach jak Kijów, Odesa, Dnipro, Lwów oddziały IBOX BANK działają „pod klienta”. Odbudowujemy także flotę terminali, mocno dotkniętych aktami wandalizmu przez rosyjskie wojsko. Bank wprowadził szereg środków wsparcia dla klientów:

- zniesiono nakładanie kar;

- odroczono spłatę odsetek i planowanych płatności na spłatę zadłużenia z tytułu pożyczek dla osób prawnych i osób fizycznych;

- przedłużono ważność kart płatniczych które, podlegały ponownemu wydaniu
w okresie luty-marzec 2022 r.;

- dla klientów, którzy nie zdążyli otrzymać swoich kart płatniczych wydanych do rachunków bieżących w walucie krajowej, opłata za operacje przelewu bezgotówkowego zgodnie z wnioskiem klienta została anulowana itp.

Przeciwdziałanie systemowi finansowemu państwa agresora

Konsolidacja sił ukraińskich instytucji finansowych pod przewodnictwem prezesa Narodowego Banku Ukrainy Pana Kiryła Shewchenko już zainicjowała decydujący krok w międzynarodowych systemach płatniczych Visa i MasterCard - wyjście
z rynku rosyjskiego. Prawie wszystkie instytucje finansowe nadal działają na froncie dyplomatycznym, wzywając partnerów międzynarodowych do zwiększenia presji finansowej i izolacji ekonomicznej państwa-agresora.

Każdy ma swój własny front. Trafne stwierdzenie, które dziś łączy nas wszystkich: biznes, zwykłych obywateli, wojsko, społeczność międzynarodową. IBOX BANK
i Międzynarodowy System Płatniczy LEO będą nadal zapewniać pomoc materialną i logistyczną, oraz wspierać najbardziej potrzebujące segmenty populacji i swoich własnych pracowników do pełnego zwycięstwa Ukrainy w tej wojnie.

Finanse i Gospodarka

Finanse i Gospodarka - najnowsze informacje