środa, 23 marca 2022 11:38

Psychologia – dlaczego absolwenci tego kierunku nadal są poszukiwani na rynku pracy?

Autor Artykuł sponsorowany
Psychologia – dlaczego absolwenci tego kierunku nadal są poszukiwani na rynku pracy?

Studia z zakresu psychologii, jeszcze kilka-kilkanaście lat temu były jednym z najpopularniejszych wyborów wśród maturzystów. Mogłoby się wiec wydawać, że na rynku pracy widać przesycenie specjalistami z tej dziedziny. Jednak dane dotyczące ostatnich lat zdają się potwierdzać, że sytuacja jest wręcz odwrotna. Co można wywnioskować z najnowszych doniesień?

W ostatnich latach zwiększyło się zapotrzebowanie na usługi psychologów. Jest to spowodowane różnymi czynnikami. Ogólna sytuacja na świecie, pandemia oraz kryzysy ekonomiczne to silne stresory, które mogą prowadzić do powstawania i pogłębiania się problemów emocjonalnych wśród całych populacji. Dlatego wydaje się, że w obecnych czasach warto wybrać takie studia Psychologia stwarza możliwości zatrudnienia w różnych instytucjach oraz pracy na własny rachunek. Co wpływa na zwiększone zapotrzebowanie na specjalistów z tej branży?

Sytuacja na świecie

Aktualne, silnie stresujące wydarzenia są jednym z czynników, które mają wpływ na zwiększenie zapotrzebowania na osoby kończące takie studia. Psychologia kliniczna i osobowości to kierunek kształcący specjalistów, którzy będą zajmować się niesieniem pomocy psychologicznej w różnych obszarach.

Wpływ pandemii na zdrowie psychiczne

Badania, które w ostatnim czasie przeprowadzono na różnych populacjach, przedstawiają pokrywające się wnioski. Pandemia i towarzyszące jej wydarzenia sprawiły, że wiele osób zmaga się z problemami emocjonalnymi. Jest to doświadczenie ogólnoświatowe – szczególnie w pierwszym okresie niemal wszyscy odczuwali strach o zdrowie i życie swoje i najbliższych. Potężnym stresorem była także niepewność dotycząca przyszłości – pracy, sytuacji ekonomicznej i politycznej. Na stan psychiczny ludności niekorzystnie wpływały także lockdowny, które potęgowały uczucie strachu i samotności. Naukowcy badający stan psychiczny osób poddanych temu doświadczeniu opisują wile przypadków pogorszenia się stanu emocjonalnego oraz występowania symptomów charakterystycznych np. dla zespołu stresu pourazowego. Wsparcia i pomocy psychologicznej będzie w najbliższym czasie potrzebowało wiele osób, co sprawia, że zapotrzebowanie na usługi psychologów również znacznie wzrasta.

Psychologia dziecięca

Grupą szczególnie narażoną na skutki tej zbiorowej traumy są dzieci i młodzież, które zostały pozbawione codziennych relacji z rówieśnikami. Eksperci podkreślają również, że zamknięcie w domu nasiliło występowanie przemocy wobec dzieci – szczególnie w rodzinach, które już wcześniej miały taki problem. Pojawiają się doniesienia, że pomoc psychologiczna, jaką otrzymują w tym zakresie dzieci i młodzież jest obecnie nie wystarczająca, a zapotrzebowanie na specjalistów w tej dziedzinie wciąż rośnie.

Zmiana postrzegania wsparcia psychologicznego

Jedną z ważniejszych przesłanek, świadczącą o tym, że psychologia to kierunek przyszłościowy, jest zmiana nastawienia społeczeństwa do zdrowia psychicznego. Dzięki akcjom edukacyjnym i promocji zdrowia psychicznego przez różne instytucje i osoby stosunek ten jest coraz bardziej pozytywny. Jest to kolejny czynnik, który wpływa na zwiększanie się rynku pracy dla psychologów.

Edukacja

Edukacja - najnowsze informacje