poniedziałek, 3 maja 2021 07:53

Rabka - Chyżne: Jest umowa na studium korytarzowe dla drogi dwujezdniowej DK7

Autor Mirosław Haładyj
Rabka - Chyżne: Jest umowa na studium korytarzowe dla drogi dwujezdniowej DK7

Opracowaniem studium korytarzowego dla dwujezdniowej DK 7, na odcinku Rabka-Chyżne, zajmie się firma Sweco Polska.

Studium ma być przygotowane dla drogi klasy GP, na parametrach klasy S, w ciągu 9 miesięcy od podpisania umowy. Zadaniem wykonawcy jest opracowanie rozwiązań  technicznych, przeprowadzenie analizy i prognozy ruchu, oceny wpływu na  bezpieczeństwo ruchu drogowego, a także analizy wpływu rozpatrywanych  rozwiązań na środowisko, kosztów i korzyści wariantów  inwestycyjnych. Przygotowana będzie porównawcza analiza  wielokryterialna rozpatrywanych opcji oraz zestawienie kosztów  planowania i finansowania tego zadania inwestycyjnego.

Po analizie wyników studium korytarzowego zostaną  doprecyzowane szczegółowe parametry techniczne drogi, jak również  możliwa będzie ocena efektywności inwestycji, w tym efektywności  ekonomicznej.

Termin przygotowania studium

Całkowity termin wykonania zadania wynosi 15 miesięcy od daty podpisania umowy, przy czym:

- etap I – to 9 miesięcy, przeznaczone na  opracowanie studium korytarzowego, w skład którego wchodzą opracowania i  dokumentacje projektowe,

- etap II - 6 miesięcy obejmował będzie udzielanie  odpowiedzi na pytania wykonawców uczestniczących w procedurze  przetargowej, przewidzianej na kolejne opracowania projektowe.

Planowane parametry techniczne drogi:

- klasa techniczna drogi – GP (S),

- prędkość projektowa – 80 km/h (100 km/h),

- prędkość miarodajna –100 km/h (110 km/h),

- przekrój poprzeczny – 2x2,

- szerokość pasa ruchu – 3,5 m,

- szerokość pasa awaryjnego – 2,5 m,

- szerokość poboczy gruntowych – min 1,5 m (S: 0,75 – 2,25 m),

- szerokość pasa dzielącego – min. 5,00 m,

- nośność nawierzchni – 115 kN/oś.

Droga krajowa nr 7 na odcinku Rabka - Chyżne  stanowi ważny szlak komunikacyjny, który znajduje się w ciągu trasy  europejskiej E77. Przebieg drogi uwzględniony jest w korytarzu  europejskiej sieci TEN-T. Prowadzi ona ruch tranzytowy do granicy  ze Słowacją i dalej na południe Europy. Po stronie słowackiej  odpowiednikiem będzie droga R3 o parametrach zbliżonych do DK7.

Inf.: GDDKIA

Podhale

Podhale - najnowsze informacje