środa, 30 czerwca 2021 07:36

Brzesko: Radni jednogłośnie w sprawie absolutorium dla burmistrza

Autor Mirosław Haładyj
Brzesko: Radni jednogłośnie w sprawie absolutorium dla burmistrza

Podczas sesji 23 czerwca radni miejscy jednogłośnie udzielili burmistrzowi Brzeska Tomaszowi Latosze absolutorium za wykonanie gminnego budżetu w 2020 roku. Głosowanie poprzedzone było odczytaniem pozytywnych opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej oceniającej sprawozdanie podsumowujące realizację tego budżetu oraz wniosek Komisji Rewizyjnej akceptującej ubiegłoroczne dokonania w tym zakresie.

Skład orzekający Kolegium RIO podkreślił, że przy realizacji budżetu za 2020 zostały spełnione wszelkie wymogi ustawy o finansach publicznych. Uzyskane przez gminę dochody wyniosły nieco ponad 100 procent w stosunku do kwoty zaplanowanej, natomiast wydatki stanowiły 96 procent założonego projektu. Racjonalne gospodarowanie gminnymi funduszami pozwoliło wypracować nadwyżkę w wysokości ponad 3 milionów złotych, chociaż przyjęty na 2020 rok budżet zakładał 4-milionowy deficyt. Wcześniej pozytywna opinię sformułowała komisja rewizyjna wnioskująca o udzielnie absolutorium, o czym poinformował przewodniczący tej komisji Piotr Duda.

W imieniu radnych gratulacje burmistrzowi złożyła przewodnicząca Maria Kądziołka:

Panie Burmistrzu, absolutorium to jeden z najistotniejszych ustawowych środków podsumowujących i  oceniających pracę organu wykonawczego Gminy - Burmistrza w zakresie działalności finansowej gminy. Dzisiaj otrzymał pan absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Brzesko za rok 2020.  Składając gratulacje, wiążemy nadzieję z tym, że wysiłek pana, pani skarbnik, jak również wszystkich pracowników zaangażowanych w realizację zadań zostanie doceniony, a owocować będzie także w kolejnych latach, bowiem zrealizowane teraz inwestycje będą służyć kolejnym pokoleniom mieszkańców naszej gminy. Udowodnił pan, że realizując zadania, nie boi się pan podejmować śmiałych decyzji, starając się jednoczyć, a nie dzielić. Miniony 2020 rok był rokiem szczególnym. Rokiem, w którym wszyscy zostaliśmy poddani wielkiej próbie – próbie solidarności, próbie pomocy, próbie otwartych serc. Absolutorium udzielone Panu jest również absolutorium dla wszystkich pracowników Urzędu Miejskiego, jednostek organizacyjnych gminy, jak również spółek gminnych, zaangażowanych w realizację nałożonych na gminę obowiązków - dlatego na pana ręce składamy dla nich podziękowania. Życzymy wytrwałości i pełnej realizacji zobowiązań i oczekiwań mieszkańców Miasta i Gminy Brzesko.

Burmistrz Latocha podsumował wyniki głosowania słowami:

- Dziękuję wszystkim za dotychczasową współpracę. Pracownicy Urzędu Miejskiego w tym trudnym dla nas czasie wykonali szereg zadań, które – wydawałoby się – były czasami nieco przeszarżowane. Jest to również absolutorium dla całej Rady Miejskiej. Uczestniczyli państwo we wszystkich zmianach budżetowych, akceptując wiele moich propozycji. Jest to najlepsze potwierdzenie tego, że potrafimy współpracować i realizować inicjatywy, na których zależy nam i naszym mieszkańcom, których reprezentujemy najlepiej, jak możemy. Liczę na dalszą owocną współpracę.

Inf.: UM Brzesko

Brzesko

Brzesko - najnowsze informacje