środa, 29 marca 2023 13:55

Łososina Dolna podjęła decyzję w sprawie św. Jana Pawła II

Autor Joanna Jamróz-Haładyj
Łososina Dolna podjęła decyzję w sprawie św. Jana Pawła II

29 marca radni z Łososiny Dolnej jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie obrony dobrego imienia św. Jana Pawła II.

W środę (29 marca) Rada Gminy w Łososinie Dolnej podczas obrad podjęła jednogłośnie uchwałę w sprawie obrony dobrego imienia Świętego Jana Pawła II. Inicjatorem i projektodawcą uchwały był Wójt Gminy Andrzej Romanek.

-Polski Naród w swojej historii ostatnich stuleci, doświadczał niebywałych cierpień. Zabory, powstania, wojny powodowały nie tylko ogromne spustoszenia naszej Ojczyzny, ale co gorsza, ogromne spustoszenia w naszym Narodzie, nie tylko z powodu prób jego biologicznego wyniszczenia, ale i wynarodowienia, odcięcia od kulturowych i światopoglądowych korzeni. Przetrwaliśmy dlatego, że nasza narodowa tożsamość została głęboko zakorzeniona w sercachi umysłach Polaków oraz była przekazywana kolejnym pokoleniom. W podtrzymywaniu tej tożsamości i jej obronie występowali znani Polacy, ale i ludzie nieznani, a przecież ich zasług w obronie polskości nie sposób przecenić. Byli wśród nich duchowni, nauczyciele, działacze ludowi

-czytamy w treści uchwały.

-Spośród tych znanych byli ludzie wybitni, którzy swoją postawą, mądrością zmieniali nie tylko Polskę, ale i świat. Do takich wybitnych Polaków, z całą pewnością należy św. Jan Paweł II. To między innymi dzięki niemu rozsypała się żelazna kurtyna, przeminął komunizm, a zniewolone narody odzyskały swoją podmiotowość. Był postacią wyjątkową, który proces kruszenia komunistycznej ideologii, zaczął od wezwania Ducha Świętego, wypowiadając na polskiej ziemi te pamiętne i jakże ważkie słowa „Niech zstąpi Duch Twój! Niech zstąpi Duch Twój! I odnowi oblicze ziemi. Tej Ziemi”. Swoją misję odnowy świata rozpoczął od Polskiego Narodu pokładając w nim ogromnenadzieje i obdarzając zaufaniem. Dzisiaj jego postawę i dokonania starasię podważyć, czy wręcz zakwestionować, podejmując próbę zdezawuowania jego autorytetu. Bolesne jest to tym bardziej, iż czynią to przedstawiciele Polskiego Narodu, którego on był jednym z najlepszych jego synów, narodu od którego tak skutecznie rozpoczął kruszenie systemu komunistycznego. Co budzi jeszcze większe oburzenie to fakt, że do podważania jego autorytetu wykorzystuje się materiały służb bezpieczeństwa PRL, państwa które walkę z religią i kościołem uczyniło fundamentem swojej komunistycznej ideologii. Rada Gminy w Łososinie Dolnej zdecydowanie przeciwstawia się tym medialnym praktykom, tym bardziej gorszącym, że do niszczenia pamięci o św. Janie Pawle II używa się materiałów komunistycznych służb

-napisano w uchwale.

Fot.: Wikipedia

Nowy Sącz

Nowy Sącz - najnowsze informacje

Rozrywka