piątek, 23 czerwca 2023 05:42

Razem dla obecnych i przyszłych pokoleń

Autor Artykuł zewnętrzny
Razem  dla  obecnych i przyszłych pokoleń

Ponad 50 tysięcy zasadzonych drzew to wynik dwóch edycji Małopolskich Dni dla Klimatu. To zarazem efekt działań doradców
ds. klimatu i środowiska, zatrudnionych w Małopolskich powiatach w ramach Projektu LIFE EKOMAŁOPOLSKA.

Wszyscy wiemy, że Małopolanie to ludzie pełni pasji i energii. I tę energię widać właśnie podczas naszych wspólnych akcji w ramach chociażby Małopolskich Dni dla Klimatu - mówi wicemarszałek województwa Józef Gawron. - Za szpadel chwycili dorośli i dzieci, starostwie i burmistrzowie, leśnicy, pszczelarze i gospodynie wiejskie. W ciągu dwóch lat posadziliśmy w Małopolsce ponad 50 tys. drzew. Ale przede wszystkim zwróciliśmy uwagę na fakt, że od naszych obecnych starań, wysiłków i działań zależy to, jaką Małopolskę zostawimy przyszłym pokoleniom.

Realizacja projektu LIFE EKOMAŁOPOLSKA to nie tylko coraz większa liczba drzew i powierzchni zielonych, to również wzrost liczby instalacji odnawialnych źródeł energii. Na naszych dachach coraz częściej goszczą panele fotowoltaiczne, a do ogrzewania domów Małopolanie wybierają pompy ciepła. Dziś szacuje się, że w Małopolsce funkcjonuje ponad 250 tys. instalacji OZE, w tym ponad 120 tys. instalacji fotowoltaicznych, blisko 50 tys. kolektorów słonecznych oraz blisko 25 tys. pomp ciepła.

Efekty projektu LIFE EKOMAŁOPOSKA w regionie

Efekty realizacji projektu widoczne są w całym regionie. To m.in. blisko 22 miliony zł pozyskanych na działania związane z ochroną klimatu (w tym na inwestycje w OZE, termomodernizację budynków), blisko 23 tysiące porad udzielonych mieszkańcom, ponad 640 spotkań i lokalnych wydarzeń, w których uczestniczyło 400 tys. mieszkańców oraz ponad 600 tys. rozdystrybuowanych materiałów informacyjnych.

W ciągu dwóch lat realizacji projektu udało się zainicjować dwie edycje Małopolskich Dni dla Klimatu (kolejna już wiosną 2024 r.). Przy pomocy Małopolskiej Chmury Edukacyjnej przeprowadzone zostały dwa cykle warsztatów dla uczniów szkół średnich, w których uczestniczyło ponad 300 osób. Dzięki dotacjom dla organizacji pozarządowych w ramach Otwartych Konkursów Ofert zorganizowano 11 warsztatów proekologicznych, 5 pikników edukacyjnych, 4 pokazy filmowe oraz liczne konkursy plastyczne, w których łącznie wzięło udział ponad 2 500 uczestników.

W ramach LIFE EKOMAŁOPOLSKA powstały także koncepcje szkoły i budynku publicznego neutralnych dla klimatu. Projekty te będą stanowić kompendium wiedzy dla samorządów lokalnych chcących pozyskać dofinansowanie z dostępnych środków finansowych (krajowych i unijnych). Gminy i powiaty mogą już dziś korzystać
z przygotowanych wytycznych dla instalacji OZE, a cykliczne szkolenia w tym zakresie z pewnością przyniosą korzyści w postaci jeszcze większej liczby instalacji źródeł czystej energii w całej Małopolsce. A już niedługo każdy mieszkaniec będzie mógł skorzystać z mapy potencjału OZE i dobrać instalację najlepszą dla danej lokalizacji.

- Projekt LIFE EKOMAŁOPOLSKA doskonale wpisuje się w strategię działań Województwa Małopolskiego na rzecz środowiska i klimatu. Cieszę się, że dzięki aktywnościom realizowanym w ramach tego Projektu nasz region znów zaczyna być odbierany jako miejsce czyste i ekologiczne, przyjazne do życia dla mieszkańców
i gościnne dla turystów - mówi wicemarszałek województwa Józef Gawron.

Proszowice w dobrym klimacie

Powiat Proszowicki jest jednym z partnerów LIFE EKOMAŁOPOLSKA. Przy Starostwie Powiatowym w Proszowicach pracuje doradczyni ds. klimatu i środowiska, która na co dzień służy swoją wiedzą na temat działań korzystnych dla spowolnienia zmiany klimatu i adaptacji do jej skutków. Zapewnia również pomoc przy pozyskaniu środków na konkretne działania.

Ważnym aspektem działania Projektu jest edukacja, którą rozumiemy w Projekcie w sposób praktyczny: do 10 szkół z terenu powiatu zostały przekazane zestawy oszczędności energii oraz ochrony klimatu, a w 5 szkołach przeprowadzone zostały warsztaty ekologiczne, podczas których dzieci wykonywały m.in. ozdoby z materiałów z recyklingu. Przeprowadzonych zostało 11 prelekcji o tematyce proekologicznej dla uczniów szkół ponadpodstawowych oraz podstawowych, w których łącznie wzięło udział blisko 400 osób. Jednak do najbardziej lubianych akcji społecznych należy zaliczyć Małopolski Dzień dla Klimatu, który w Powiecie Proszowickim odbył się już dwukrotnie: w 2022 i 2023 roku. Podczas spotkań nawiązana została współpraca z Państwową Strażą Pożarną w Proszowicach oraz jednostkami OSP, a doradczyni ds. klimatu i środowiska promowała odnawialne źródła energii i zachęcała do zmniejszania negatywnego oddziaływania na środowisko poprzez rozwój energetyki odnawialnej.

- Te drzewa pozostaną trwałą pamiątką działań na rzecz klimatu i środowiska w Powiecie Proszowickim. Od początku funkcjonowania projektu LIFE EKOMAŁOPOLSKA posadziliśmy ich wspólnie 1270 sztuk. Cieszy mnie fakt, że nasze wydarzenia przyciągają tak wielu mieszkańców. A to dopiero początek  - mówi Magdalena Ziętek, doradczyni ds. klimatu i środowiska w Powiecie Proszowickim.

Projekt LIFE EKOMAŁOPOLSKA dla Klimatu i Energii jest realizowany od 2021 roku. Jego głównym celem jest wdrożenie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego. Działania projektu koncentrują się na promocji odnawialnych źródeł energii, poprawie efektywności energetycznej oraz adaptacji do negatywnych skutków zmian klimatu.

Więcej o Projekcie na stronie internetowej: klimat.ekomalopolska.pl

Artykuł powstał w ramach projektu LIFE EKOMALOPOLSKA „Wdrażanie  Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego” (LIFE-IP EKOMALOPOLSKA / LIFE19 IPC/PL/000005) dofinansowanego ze środków programu LIFE Unii Europejskiej oraz NFOŚiGW.
https://www.facebook.com/EkoMalopolskadlaKlimatu
https://www.instagram.com/ekomalopolska_dla_klimatu/
https://klimat.ekomalopolska.pl/

Proszowice - najnowsze informacje

Rozrywka