sobota, 4 maja 2024 14:36

Rozbudowa drogi krajowej nr 28 między Wadowicami a Suchą Beskidzką

Autor Mateusz Łysik
Rozbudowa drogi krajowej nr 28 między Wadowicami a Suchą Beskidzką

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ogłosiła kolejne przetargi na modernizację drogi krajowej nr 28, z kolejnym etapem obejmującym odcinek od Wadowic do Suchej Beskidzkiej, co zapowiada znaczące ulepszenia infrastruktury drogowej na południu Polski.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) poinformowała o rozpoczęciu nowego przetargu, który ma na celu przygotowanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla rozbudowy drogi krajowej nr 28 na odcinku Wadowice – Sucha Beskidzka. Jest to już czwarty przetarg ogłoszony w ostatnim czasie, co świadczy o intensyfikacji prac na kluczowych trasach w Małopolsce.

Modernizacja drogi krajowej nr 28

Projektowane prace na prawie 20-kilometrowym odcinku zakładają nie tylko przebudowę istniejącej infrastruktury, ale także znaczące ulepszenia mające na celu podniesienie bezpieczeństwa wszystkich użytkowników. W ramach projektu zostanie wykonane Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe, które pozwoli na złożenie wniosku o wydanie decyzji środowiskowych. Następnie, opracowana zostanie Koncepcja Programowa oraz projekt budowlany, niezbędne do uzyskania Zezwolenia na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRID).

W planach jest przebudowa 12 przepustów oraz jednego mostu na Stryszawce w Suchej Beskidzkiej, zbudowanego w 1982 roku. Dodatkowo, modernizacji poddanych zostanie 24 skrzyżowania, co ma znacząco poprawić przepływ ruchu na tej trasie. Wyniki Generalnego Pomiaru Ruchu z lat 2020-2021 wskazują, że każdego dnia odcinkiem tym przejeżdża ponad 11 tysięcy pojazdów.

GDDKiA nie spoczywa na laurach, ogłaszając równocześnie przetargi na inne odcinki DK28, między innymi między Kasiną Wielką a Limanową, a także między Białką a Skomielną Białą i Limanową a Chełmcem. Każdy z tych projektów jest częścią większego planu, mającego na celu poprawę dostępności i bezpieczeństwa na jednej z ważniejszych tras w regionie.

Projekt rozbudowy DK28 jest także ściśle powiązany z działaniami Województwa Małopolskiego, które prowadzi analizy komunikacyjne Mszany Dolnej i jej okolic. Współpraca ta ma na celu zapewnienie spójności i efektywności planowanych inwestycji.

Fot. gł.: GDDKIA

Sucha Beskidzka

Sucha Beskidzka - najnowsze informacje

Rozrywka