środa, 27 maja 2020 13:36

Rozpoczęcie prac modernizacyjnych Parku Miejskiego w Proszowicach

Autor Manuel Langer
Rozpoczęcie prac modernizacyjnych Parku Miejskiego w Proszowicach

Rozpoczęto  prace modernizacyjne Parku Miejskiego w Proszowicach w ramach projektu  rewitalizacji miasta „Przestrzenie czasu wolnego w mieście Proszowice –  obszar sportu i rekreacji”. Wykonawcy robót budowlanych firma AKG  Architektura Krajobrazu Sp. z o.o. oraz firma SORTED Sp. z o.o.  rozpoczęli prace budowlane. Stara nawierzchnia alejek parkowych została  usunięta.

W ramach projektu powstaną  nowe alejki parkowe, oświetlenie, monitoring placu zabaw, nowy plac  zabaw rozproszony, ścieżka przyrodniczo-ichtiologiczna, miejsce do  plażowania, przystań kajakowa i pomosty, a istniejący plac zabaw  zostanie doposażony.

Inwestycja zostanie zrealizowana do dnia 30.04.2021 roku.

Info/foto: UGIMP

Proszowice - najnowsze informacje

Rozrywka