czwartek, 3 sierpnia 2023 11:16

W Wieliczce na Campus Misercordiae powstaje Dom Pokoju

Autor Marzena Gitler
W Wieliczce na Campus Misercordiae powstaje Dom Pokoju

– Celem Domu Pokoju jest inspirować, kreować równowagę w umyśle każdego odwiedzającego i dawać możliwość zrozumienia, co tak naprawdę łączy ludzi. Miejsce to ma dawać ludziom okazję bycia blisko z innymi, samym sobą oraz Bogiem mówi Marius Galbenus, prezes Europejskiego Instytutu Zrównoważonego Rozwoju i pomysłodawca oraz fundator powstania kaplicy.  

Od dnia, w którym rozpoczęły się bezpośrednie przygotowania do spotkania młodych z Papieżem Franciszkiem w Lizbonie, na Campus Misericordiae w Brzegach, obok Bramy Miłosierdzia trwa budowa Domu Pokoju – kaplicy symbolu. O tym skąd wziął się pomysł, aby powstała rozmawiamy z Mariusem Galbenusem – prezesem Fundacji SDG – Europejskiego Instytutu Zrównoważonego Rozwoju, fundatorem Kaplicy Pokoju.

Skąd pomysł na zbudowanie Domu Pokoju w Brzegach?

– Spoczywa na nas - jako instytucji, której zadaniem jest wypracowywanie rozwiązań, szczególna odpowiedzialność społeczna, która wyraża się w przesłaniu przekazanym w imieniu naszym i wszystkich, którzy dzielą z nami wartości i aspiracje: wojna nie jest rozwiązaniem. Na rzecz zapewnienia pokoju i dobrobytu pracują ludzie na całym świecie. Wszystkie międzynarodowe organizacje, ONZ, instytucje społeczeństwa obywatelskiego, lokalne społeczności. To właśnie pokój jest fundamentalną aspiracją ludzi na całym świecie.

Dlaczego właśnie taka forma i jaki zawarto w niej przekaz?

– Z decydowaliśmy się wcielić w życie nasze przesłanie, używając architektury. Nasza wizja przyjęła formę przestrzeni, która wyraża wspólną ludziom potrzebę pokoju i przypomina, jaką rolę odgrywa jednostka w jego promowaniu i podtrzymywaniu. Budowla symbolizuje pokój i pokojową koegzystencję. Jest miejscem refleksji, nadziei i wiary, gdzie odwiedzający mogą odnaleźć wewnętrzny spokój w ciszy, oczyszczając umysł i odbudowując relację pomiędzy sercem a duszą. Celem Domu Pokoju jest inspirować, kreować równowagę w umyśle każdego odwiedzającego i dawać możliwość zrozumienia, co tak naprawdę łączy ludzi. Miejsce to ma dawać ludziom okazję bycia blisko z innymi, samym sobą oraz Bogiem.

Proszę jeszcze w kilku słowach przybliżyć mieszkańcom Instytut i jego działalność.

– Celem Instytut powołanego do życia w październiku ubiegłego roku w Wieliczce jest dawanie impulsu do współpracy pomiędzy samorządem a rządem centralnym, środowiskiem biznesu oraz akademickim, a także społeczeństwem obywatelskim na rzecz wypracowania najlepszych rozwiązań, umożliwiających wprowadzenie celów zrównoważonego rozwoju w Polsce i zagranicą.

Jako Instytut z siedzibą w Wieliczce jesteśmy częścią wielickiej społeczności i odczuwamy dumę, mogąc naszym przesłaniem wesprzeć wyjątkowe działania mieszkańców Wieliczki, którzy tak bardzo zaangażowali się w pomoc uchodźcom wojennym. Jesteśmy wdzięczni i pełni podziwu dla całej wielickiej społeczności i działań jej członków na rzecz pokoju i lepszej, zrównoważonej przyszłości.

Dziękujemy też Artur Kozioł Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka za jego wsparcie i pracę na rzecz wielickiej społeczności.

Artykuł sponsorowany

Marius Galbenus (trzeci od prawej), obok burmistrza Artura Kozioła na Międzynarodowej Konferencji Samorząd 6.0 w Wieliczce - fot. UMiG Wieliczka
Marius Galbenus (pierwszy od prawej) na Międzynarodowej Konferencji Samorząd 6.0 w Wieliczce - fot. UMiG Wieliczka
Wieliczka

Wieliczka - najnowsze informacje

Rozrywka