niedziela, 12 maja 2024 09:00

Rusza remont ulicy Szpitalnej w Miechowie

Autor Marzena Gitler
Rusza remont ulicy Szpitalnej w Miechowie

8 maja przekazano plac budowy na wykonanie inwestycji drogowej w centrum Miechowa. Na przebudowę ul. Szpitalnej samorząd pozyskał dofinansowanie.

Remont ulicy Szpitalnej obejmować będzie między innymi: wymianę sieci kanalizacji deszczowej, konstrukcji ulicy i chodników, wykonanie nowych nawierzchni oraz montaż nowego oświetlenia.

Ponadto, w trakcie modernizacji tej drogi gminnej, ZWiK Spółka z o.o. w Miechowie wykona wymianę sieci wodociągowej, a PGE przebuduje sieć energetyczną.

Przebudowę zniszczonej nawierzchni ulicy Szpitalnej powierzono wyłonionej w przetargu, firmie Stat Budowa Inwestycje Sp. z o.o, która wykona ją w trybie zaprojektuj i wykonaj. Na wykonanie prac ma 13 miesięcy od podpisania umowy.

Wartość umowna prac opiewa na kwotę 2, 8 mln zł, jednak Miasto Miechów pozyskało na ten cel dofinansowanie z z Rządowego Rozwoju Dróg wysokości 55 proc. kosztów inwestycji.

W przekazaniu placu budowy uczestniczył Burmistrz Gminy i Miasta Miechów – Dariusz Marczewski, radni Rady Miejskiej Roman Piwowarski i Wojciech Tambor, przewodnicząca Osiedla nr 2 Lidia Adamek, prezes Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. Paweł Wilk oraz przedstawiciele PGE.

Inf. i fot. UM w Miechowie

Miechów - najnowsze informacje

Rozrywka