poniedziałek, 29 maja 2023 08:38

Rynek pracy w Katowicach w 2023 roku

Autor Artykuł zewnętrzny
Rynek pracy w Katowicach w 2023 roku

Katowice to centrum Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego, a także największe pod względem liczby mieszkańców i powierzchni miasto Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Katowice stanowią ośrodek przemysłowy z tradycjami hutniczymi i górniczymi. Jest to też miasto silnie powiązane z branżą energetyczną, choć na znaczeniu zyskuje tu również branża usługowa. Każdy, kto szuka pracy w Katowicach lub planuje się tam przeprowadzić, powinien poznać aktualne trendy na lokalnym rynku pracy. Jak kształtuje się katowicki barometr zawodów?

Bezrobocie w Katowicach

Sytuację na rynku pracy w Katowicach warto omówić, począwszy od oficjalnego wskaźnika bezrobocia, czyli liczby osób zarejestrowanych jako bezrobotne. Ogólnie rzecz ujmując, województwo śląskie jest jednym z województw o najniższym bezrobociu. W 2022 roku stopa bezrobocia w całym województwie wynosiła 4,3%, podczas gdy ogółem w kraju 5,5%.

W przypadku samych Katowic wskaźnik bezrobocia wynosił w 2022 roku zaledwie 1,8%. Niskie bezrobocie utrzymuje się także w miastach sąsiednich, ponieważ te są ze stolicą województwa połączone dobrze skomunikowaną siecią dróg i kolei. Dzięki temu, że do miasta można dojechać szybko i wygodnie, lokalny rynek pracy jeszcze się powiększa.

Rynek pracy w Katowicach - barometr zawodów

Chociaż Katowice to miasto górniczo-hutnicze, to praca czeka tutaj na wielu specjalistów z różnych dziedzin. Poszukiwani są przede wszystkim pracownicy budownictwa, inżynierowie i inne osoby z wykształceniem technicznym. Każda agencja pracy w Katowicach poszukuje również kandydatów na stanowiska w handlu i usługach. Barometr zawodów wskazuje, że w tym mieście zawody deficytowe to przede wszystkim pielęgniarki, położne i ratownicy medyczni.

Poza tymi zawodami, w Katowicach potrzebni są także specjaliści z następujących branży:

  • transport - kierowcy autobusów, ciężarówek,
  • motoryzacja - blacharze, lakiernicy, mechanicy,
  • energetyka - elektrycy, energetycy, elektromonterzy,
  • beauty - kosmetyczki, fryzjerzy,
  • budownictwo - pracownicy robót wykończeniowych, kierownicy budowy, monterzy instalacji,
  • księgowość - samodzielni księgowi,
  • administracja publiczna - specjaliści administracji publicznej,
  • służby mundurowe,
  • nauczyciele,
  • opieka medyczna i pomoc społeczna - lekarze, pracownicy socjalni, opiekunowie osób starszych, psycholodzy.

Co ważne, w Katowicach brak jest zawodów nadwyżkowych, czyli takich branż, z których specjaliści mogliby mieć duże trudności ze znalezieniem dla siebie odpowiedniej oferty pracy.

Pożądany pracownik powyżej 50. roku życia

Sytuacja na rynku pracy w Katowicach jest o tyle ciekawa, że bardzo niski i nadal spadający jest tam odsetek osób bezrobotnych w wieku powyżej 50. roku życia. Wynika to nie tylko z wdrożenia nowych programów aktywizujących, ale przede wszystkim z braku pracowników w wieku młodszym. Pracodawcy ponownie docenili doświadczenie i umiejętności dojrzałych pracowników, dlatego to właśnie osoba po 50. roku życia jest obecnie pracownikiem najbardziej pożądanym na katowickim rynku pracy.

Finanse i Gospodarka

Finanse i Gospodarka - najnowsze informacje

Rozrywka