poniedziałek, 30 września 2019 12:55

Są pieniądze na południowy odcinek EuroVelo 11 wzdłuż Doliny Popradu

Autor Marzena Gitler
Są pieniądze na południowy odcinek EuroVelo 11 wzdłuż Doliny Popradu

Na ostatniej sesji Sejmiku Województwa Małopolskiego podjęto uchwałę o wsparciu finansowym budowy zintegrowanej sieci tras rowerowych EuroVelo 11 wzdłuż Doliny Popradu.

To dobra wiadomość dla mieszkańców i turystów odwiedzających miejscowości leżące w Dolinie Popradu. Decyzją radnych już w przyszłym roku do Piwnicznej Zdroju, Muszyny i Rytra trafią środki finansowe w wysokości łącznie 640 tys. zł, które pozwolą na zrealizowanie ważnego rowerowego przedsięwzięcia, mającego na celu stworzenie spójnej sieci tras rowerowych przebiegających przez całe województwo i łączących jej główne miejskie ośrodki. Mowa o budowie południowego odcinka transeuropejskiej trasy rowerowej EuroVelo 11 wzdłuż Doliny Popradu stanowiącej jeden z elementów Zintegrowanej Sieci Tras Rowerowych w Województwie Małopolskim – VeloMałopolska.

Inwestycja obejmuje przebieg trasy przez tereny trzech gmin: Piwniczna-Zdrój (partner wiodący), Muszyna i Rytro, od terenów przygranicznych w Muszynie do stacji PKP Muszyna oraz od granicy polsko-słowackiej w Piwnicznej-Zdroju do Barcic. Inwestycja uzupełni będące już w budowie pozostałe odcinki trasy EuroVelo 11 wzdłuż Doliny Popradu.

Warto dodać, ze projekt jest realizowany w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREGV_A_PL_SK 2014-2020, a jego wartość po stronie polskiej opiewa na niemal 4,3 mln zł. Województwo Małopolskie przekaże gminom wsparcie finansowe w postaci dotacji celowych, stanowiących udział krajowy w kosztach realizacji inwestycji. Będzie to odpowiednio dla gminy Piwniczna Zdrój: ponad 213,5 tys. zł, dla gminy Rytro: ponad 344 tys. zł oraz dla gminy Muszyna: niemal 82,3 tys. zł.

- Rozwój europejskich szklaków rowerowych przyczyni się do znacznego podniesienia standardów turystycznych Małopolski, zwiększając konkurencyjność poszczególnych miejscowości. Można założyć, że dzięki temu jeszcze większa liczba turystów zdecyduje się odwiedzić atrakcyjne pod względem przyrodniczym i krajobrazowym miejsca położone na terenie naszego regionu – powiedział wicemarszałek Łukasz Smółka.

Wicemarszałek dodał, że wsparcie w tym zakresie otrzyma także gmina Krościenko. W zeszłym tygodniu ZWM zarekomendował na realizację tego zadania kwotę 300 tys. zł.

inf. UMWM, foto: Marzena Gitler

Nowy Sącz - najnowsze informacje