czwartek, 18 marca 2021 08:07

Skawina. To kamień milowy dla zlikwidowania korków

Autor Aleksandra Tokarz
Skawina. To kamień milowy dla zlikwidowania korków

Rozbudowa drogi krajowej nr 44 na granicy Skawiny i Krakowa to kolejna ważna inwestycja, na którą czekają Małopolanie. Wojewoda małopolski wydał zezwolenie na realizację inwestycji drogowej na tym newralgicznym odcinku. Decyzja ma rygor natychmiastowej wykonalności.

Skrzyżowanie zostanie zastąpione dużym rondem, dając oddech ulgi wszystkim, którzy korzystają z tego połączenia. - Rondo w Skawinie to bardzo ważna inwestycja zarówno dla krakowian, jak i dla mieszkańców Skawiny, którzy codziennie dojeżdżają do pracy do Krakowa. Jej realizacja usprawni przepustowość wjazdu i wyjazdu do i z Krakowa. Co istotne, poprawi ona nie tylko komfort poruszania się po tym odcinku, ale też bezpieczeństwo – i kierowców, i pieszych– mówił Łukasz Kmita.

- Jestem przekonany, że Mieszkańcy Skawiny będą zadowoleni z budowy bezpiecznego ronda turbinowego w miejscu dotychczasowego skrzyżowania– komentował burmistrz Skawiny Norbert Rzepisko.

Inwestorem jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

Akcja „Wspólny las” w Kleszczowie. Będą spacerować, by zapobiec wycinkom
21 marca 2021 lokalne inicjatywy społeczne, działające w różnych miejscach Polski, w szczególny sposób zaakcentują Międzynarodowy Dzień Lasów, który w 2012 roku został ustanowiony przez ONZ.

To już kolejny „zrid” dla naszego oddziału GDDKiA. Pozwoli to na przebudowę tego niewydolnego skrzyżowania na styku nowo wybudowanej obwodnicy Skawiny z dawnym przebiegiem drogi krajowej nr 44. Jeszcze w tym miesiącu ogłosimy przetarg –mówił Tomasz Pałasiński, dyrektor krakowskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Pełna nazwa inwestycji brzmi: „Rozbudowa drogi krajowej nr 44 w km 106+482 - 106+835.80 polegająca na rozbudowie skrzyżowania drogi krajowej nr 44 (ul. Skotnicka i Obwodnica, klasy technicznej GP) z drogą gminną – ‘Starodroże’ DK nr 44 (ul. Krakowska, klasy technicznej Z) w km 106+663 i budową drogi gminnej nr 600947K(klasy technicznej D) na odcinku od km 0+000 do km 0+171,50 oraz przebudowa drogi gminnej nr 603511 K(ul. Wapowskiego, klasy technicznej L)”. Częścią prac będzie rozbudowa sieci: gazowej, teletechnicznej, elektroenergetycznej, oświetlenia ulicznego, wodociągowej, kanalizacji deszczowej.

Inwestycji został nadany rygor natychmiastowej wykonalności, co oznacza, że prace mogą się już rozpoczynać.

fot. Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie

Powiat krakowski

Powiat krakowski - najnowsze informacje