poniedziałek, 29 kwietnia 2019 09:52

Skawina: Znamy wyniki kontroli w zakładach przemysłowych!

Autor Anna Piątkowska-Borek
Skawina: Znamy wyniki kontroli w zakładach przemysłowych!

Powołani przez burmistrza Skawiny eksperci zbadali wpływ zanieczyszczeń przemysłowych na zdrowie mieszkańców. Ich ocena nie pozostawia złudzeń.

Początkiem kwietnia przedstawiciele Rady Naukowej przy Burmistrzu Miasta i Gminy Skawina wraz z przedstawicielami UMiG w Skawinie wizytowali trzy zakłady przemysłowe: Grana Sp. z o.o. (ul. Piłsudskiego 1), Valeo Autosystemy sp. z o.o. (ul. Przemysłowa 3) oraz Vesuvius Poland Sp. z o.o. (ul. Tyniecka 12).

– Celem wizytacji było zapoznanie się ze specyfiką technologii realizowanej w tych zakładach i poznanie przyczyny uciążliwości w zakresie emisji zanieczyszczeń do powietrza na terenie Skawiny – poinformował Urząd Miasta i Gminy w Skawinie.

Jak wypadła kontrola zakładów przemysłowych w Skawinie?

Po pierwsze eksperci stwierdzili, że we wszystkich trzech zakładach, w żadnym dokumencie dotyczącym ochrony środowiska, nie ma wymogu regularnych pomiarów (lub odorów), a w dwóch firmach pomiary są wykonywane tylko na użytek inwestora i zlecane niezależnym firmom pomiarowym. Pominięto tu okresowe pomiary realizowane przez Inspekcję Ochrony Środowiska.

– Jakkolwiek w zakładach tych właściciele zamontowali urządzenia dopalające gazy odlotowe, co znacznie poprawiło stan w zakresie emisji, to w zakładach VALEO oraz VESUVIUS z wielu emitorów wciąż wydostają się różne związki chemiczne powstające w procesie produkcji stanowiące uciążliwy problem dla mieszkańców okolicznych domów – poinformował prof. dr hab. inż. Adam Grochowalski, Przewodniczący Rady Naukowej, która przeprowadziła wizytę w zakładach przemysłowych w Skawinie.

Jak dodał, w zakładach tych nie ma zapotrzebowania na ciepło! W związku z tym spaliny o temperaturze kilkuset stopni z wielu procesów trafiają do atmosfery bez odzysku ciepła.

– Takiej technologii nie można zaliczyć do BAT i należy domagać się usprawnienia w zakresie odbioru ciepła. Należy rozważyć możliwości transformacji energii cieplnej (niemałej) na inne formy energii. Tu stosowane są rozwiązania z jednoczesnym oczyszczaniem gazów odlotowych – podał prof. Adam Grochowalski.

Te, zdaniem Rady Naukowej, są nieekonomiczne, a ich zastosowanie powoduje wzrost tlenków azotu w emisji. Poza tym, by miały spełnić swój cel, powinny być zamontowane na wszystkich emitorach. Tymczasem tak nie jest. Tam, gdzie nie ma instalacji dopalających gazy odlotowe, niedopalone zanieczyszczenia wydostają się wprost do powietrza, a zawartość lotnych związków organicznych przekracza wartości dopuszczalne.

Przeprowadzona kontrola wykazała również, że sporym problemem są gazy odlotowe wydostające się z procesów prażenia zbóż i kawy i suszenia ekstraktów w firmie GRANA. Podjęto tam jednak działania w celu obniżenia emisji odorów i zastosowano dopalacz gazowy.

– W tym przypadku ciepło jest częściowo odbierane. Jednak dopalacz ten nie rozwiązuje problemu emisji z wszystkich emitorów, a jedynie z jednego ciągu technologicznego – wyjaśnia prof. Adam Grochowalski.

Powołani przez burmistrza Skawiny eksperci, po zakończonej kontroli, zaproponowali zakładom rozwiązania, które mogą poprawić stan istniejący w zakresie emisji zanieczyszczeń. Jednym z z nich jest zastosowanie nowoczesnych systemów katalitycznych do dopalania związków organicznych. Nie wymaga to tak wysokich temperatur jak dopalanie w palnikach gazowych i nie zużywa drogiego paliwa.

Naukowcy zarekomendowali także włodarzom Miasta i Gminy Skawina oraz w szczególności Województwa Małopolskiego, rewizję dokumentów środowiskowych w zakresie pozwoleń na emisję zanieczyszczeń. Do tego dochodzi kwestia wprowadzenia miarodajnych pomiarów zanieczyszczeń.

– To tylko trzy wysoce uciążliwe zakłady w Skawinie, które zostały odwiedzone przez ekspertów. Skala problemu przeraża! Nie możemy się godzić na to, by zanieczyszczenia emitowane na masową skalę niszczyły nasze powietrze, bo wcale nie musi tak być. Zakłady muszą zhermetyzować produkcję! Zaczynamy od tych NAJBARDZIEJ UCIĄŻLIWYCH! – podsumował Skawiński Alarm Smogowy.

Powiat krakowski - najnowsze informacje