czwartek, 10 sierpnia 2023 16:19

Skontrolowano ponad 300 ogródków kawiarnianych

Autor Mirosław Haładyj
Skontrolowano ponad 300 ogródków kawiarnianych

Dbając o bezpieczeństwo pieszych i przestrzeganie przepisów o zajęciu pasa drogowego, Zarząd Dróg Miasta Krakowa przypomina o konieczności posiadania stosownych zezwoleń na ustawienie ogródków kawiarnianych. W tym roku ZDMK przeprowadził już ponad 300 kontroli tego typu miejsc.

W trakcie przeprowadzanych kontroli weryfikowane jest m.in. posiadanie ważnej decyzji administracyjnej, zezwalającej na zajęcie pasa drogowego, zgodność zajmowanej powierzchni. Wykonywane są także pomiary i zdjęcia.

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, takich jak np. większe zajęcie powierzchni czy brak odpowiedniego zezwolenia, urzędnicy naliczają opłatę karną.

W tym roku ZDMK przeprowadził już ponad 300 kontroli. Odbywają się one rutynowo, od poniedziałku do piątku, a w okresie letnim również w piątki i soboty, w godzinach popołudniowych oraz wieczornych. Wtedy ZDMK współpracuje z funkcjonariuszami straży miejskiej, co znacząco podnosi skuteczność działań.

Aby uzyskać zezwolenie na zajęcie pasa drogowego i ustawić na nim ogródek, niezbędne jest dostarczenie wniosku.

ZDMK zachęca mieszkańców Krakowa do zgłaszania nieprawidłowości związanych z nielegalnym zajmowaniem pasa drogowego. Informacje oraz wnioski o weryfikację legalności działania można zgłaszać za pośrednictwem infolinii: 12 616 75 55.

Inf, i foto: UMK

Kraków - najnowsze informacje

Rozrywka