środa, 18 stycznia 2023 06:52

Spotkanie opłatkowe i noworoczne Stowarzyszenia „Klub Przyjaciół Wieliczki”

Autor Jadwiga Duda
Spotkanie opłatkowe i noworoczne Stowarzyszenia „Klub Przyjaciół Wieliczki”

7 stycznia w Wieliczce w sali „Magistrat” Urzędu Miasta i Gminy na zaproszenie Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka i Zarządu Stowarzyszenia „Klub Przyjaciół Wieliczki” (KPW) spotkali się członkowie Klubu Przyjaciół Wieliczki aby wspólnie cieszyć się z narodzin Dzieciątka Jezus, złożyć sobie życzenia i połamać się opłatkiem.

Uroczystość rozpoczęła się o godz. 16.00 wspólnym śpiewem kolędy „Wśród nocnej ciszy” przy akompaniamencie na fortepianie Marii Nawrot, a następnie kolędowaniem wraz  z  zespołem „Sierczańskie Nutki” z parafii pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Sierczy, który działa pod opieką siostry Rafaelii, urszulanki. Zespół przyprowadził Michał Morawski, który poruszał „gwiazdę betlejemską”. Na akordeonie grał Kacper Cholewa. Wystąpili także: Oliwia Cholewa, Gabriela Grodecka, Michał Grodecki, Zuzanna Książek, Karolina Morawska, Julia Piątek,  Aleksandra Stanowska, Julia Ubik pod opieką Barbary Cholewy i Jadwigi Piąstki.  Występ nagrodzono brawami i datkami na misje święte. Kolędnicy zostali obdarowani słodyczami i kalendarzami od Banku Spółdzielczego w Wieliczce.

Jadwiga Duda, prezes Zarządu KPW wraz z Grażyną Kowal, wiceprezes, Anną Kisiel, skarbnik, Hanną Kozioł, sekretarz - przywitała zebranych.  Wśród gości powitała Aleksandrę Nocuń, prezes Towarzystwa Przyjaciół Świątnik Górnych, prof. dr hab. Piotra Leidlera, prezesa Stowarzyszenia Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego  w Krakowie, Krystynę Kaczyńską-Ślusarczyk, wielicka poetkę, Agnieszkę Szczepaniak, zastępcę Burmistrza ds. społecznych.

Przy świątecznie nakrytych stołach, na których były stroiki,  gałązki jodły z banieczkami -  w dwóch rzędach  zasiadali goście i członkowie Klubu.  Jakub Pieczara przeczytał z Pisma Świętego rozdział pt. „Narodzenie Jezusa” z  Ewangelii wg. św. Łukasza. Rozdano opłatki i łamiąc się nimi składano sobie życzenia. Życzenia zebranym złożyli: Aleksandra Nocuń wręczając J. Dudzie kwiaty, Piotr Leidler, który obdarował prezes KPW kalendarzem, zegarem wydanymi przez Muzeum UJ z okazji obchodów 550. rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika oraz miesięcznikiem UJ Alma Mater nr 237-238,  Agnieszka Szczepaniak, Jadwiga Duda. Życzenia napisane wierszem odczytała Krystyna Kaczyńska-Ślusarczyk autorka m.in. ostatnio  wydanego tomiku „Świąteczne Rymy Pani Krystyny” (Wieliczka 2022). Pani Krystyna odczytała także swój wiersz pt. „Diamentowe Gody” dla Państwa Anny i Władysława Grubeckich, którzy w 2022 r. obchodzili 60.lat małżeństwa.  Marianowi Sipiórze prezes Klubu wręczyła podziękowanie za pracę społeczną na 17.tej kweście w dniu 1.11.2022 r. na wielickim cmentarzu.

Uczestnikom świętowania podano wigilijny posiłek: zupę grzybową z borowików z łazankami, pierogi z kapustą oraz kompot z suszu owocowego. Wszystko pachnące, świeżutkie. Ku uciesze był jeszcze na deser sernik, mandarynki, cukierki, kawa i herbata.

Prezes KPW przedstawiła zebranym krótkie sprawozdanie z działalności Klubu w 2022 r. podkreślając, że Klub liczy 107 osób i wydarzenia wiodące: 23.04.- Walne Zebranie Sprawozdawcze,  12 spotkań z cyklu „Wieliczka-Wieliczanie” Bis!, 22 wycieczki  z przewodnikiem do muzeów w Krakowie oraz wycieczki do Świątnik Górnych, Sieprawia, Myślenic, Niepołomic we współpracy z miejscowymi towarzystwami regionalnym, organizacja wydarzeń patriotycznych: obchodów rocznic powstań styczniowego, krakowskiego, Dnia Pamięci Ofiar Katynia,  po odsłonięcie tablicy ku pamięci Alfonsa Długosza (1902-1975), twórcy i pierwszego dyrektora Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka na domu przy ul. H. Sienkiewicza 46, gdzie mieszkał w latach 1939-1975.

Spotkanie opłatkowe i noworoczne Stowarzyszenia „Klub Przyjaciół Wieliczki” - fot. Jadwiga Duda

Przybliżyła ramowy plan pracy Klubu w 2023 r. zwracając uwagę na wydarzenia rocznicowe: 550 rocznice urodzin Mikołaja Kopernika, 45. lecie wpisania Kopalni Soli „Wieliczka” na I listę Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Naturalnego UNESCO, 100-na rocznica śmierci Włodzimierza Tetmajera, autora polichromii w drewnianym kościółku św. Sebastiana w Wieliczce. Tym wydarzeniom będą poświęcone spotkania „Wieliczka-Wieliczanie” Bis! w nowym roku.

Zachęcała zebranych do zgłaszania propozycji do działań Klubu. Głos zabrali: Hubert Cora, Wiesława Duda, Maria Gurgul, Henryka Lembas z wierszem na 2023 rok., Maria Nawrot, dr Jakub Pieczara, Bohdan Piotrowicz, Natalia Soran-Maluty, Bogumił Tryjański, a śpiew kolęd prowadziły: Marta Borowiec, Małgorzata Kwiatkowska przy akompaniamencie Marii Nawrot.

W spotkaniu w atmosferze radości, pokoju i miłości uczestniczyło 56 osób a wśród nich dr hab. inż.  Józef Duda, prof. AGH, burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka w latach 1992-2006, Krzysztof Pelc, zastępca burmistrza, Wojciech Kozak, były marszałek Województwa Małopolskiego. Wszyscy otrzymali kalendarze na 2023 r. wydane przez Gminę Wieliczka i miesięcznik „Puls Wieliczki” ze stycznia b.r.

Serdecznie dziękujemy Arturowi Koziołowi, Burmistrzowi Wieliczki za współpracę i wsparcie finansowe, Pani Agnieszce Szczepaniak za obecność i życzenia, Danucie Idzi, kierownik stołówki przy Szkole nr 2 w Wieliczce i pracownicom: Agacie Idzi i Dorocie Rachwał za przygotowanie stołów, poczęstunku i obsługę. Wdzięczni jesteśmy za opiekę nad salą i pomoc Małgorzacie Łyżczarz. Dziękujemy Renacie Popiołek, córce śp. Zofii Nowak z KPW za darowane nam ciasteczka własnego wypieku. Łukaszowi Birze dziękujemy za wykonanie zaproszeń na opłatek. Członkiniom Klubu, które pomagały przy organizacji wydarzenia - Dziękuję. Przebieg spotkania fotografowali: Justyna Twardosz i Tomasz Pieprzyca. Tradycyjnie na zakończenie wykonano wspólne zdjęcie przy choince.    

fot. Jadwiga Duda                                                                                                            

Wieliczka - najnowsze informacje

Rozrywka