poniedziałek, 14 grudnia 2020 13:51

Spytkowice. Aż 22 km nowych tras rowerowych!

Autor Wiktoria Mitura
Spytkowice. Aż 22 km nowych tras rowerowych!

Nowe tabliczki szlaków rowerowych i nowe szlaki w pięknym otoczeniu przyrody. Na terenie Gminy Spytkowice pojawiły się dwa nowe rowerowe szlaki - pomarańczowy i żółty - o łącznej długości prawie 22 km.

Pomarańczowy początkowo prowadzi przez północno-zachodni kraniec Pogórza Wielickiego (tere­ny pagórkowate), po czym opada do zachodniej części Rowu Skawińskiego (tereny płaskie położone nad Wisłą). Podczas tej wycieczki będziemy mieli okazję zobaczyć Zespół Parkowo-Pałacowy w Ryczowie, Staw Kasztelan wchodzący w skład wielohektarowej gospodarki rybackiej w Dolinie Karpia oraz Zamek w Spytkowicach. Malownicze tereny położone nad Wisłą ucieszą oko niejednego rowerzysty.

Żółty szlak prowadzi z nadwiślańskich równin Rowu Skawińskiego na styku z Kotliną Oświęcimską na południe wzdłuż Kompleksu Stawów Spytkowice objętego specjalną ochroną ptaków Natura2000 „Dolina Dolnej Skawy”, przez majestatyczny bukowy las na tzw. Górkach Bachow­skich i Spytkowskich będący częścią Pogórza Wilamowickiego. Po drodze możemy zobaczyć kaplicę pw. św. Bartłomieja oraz Krzyż Pokutny sprzed ok. 500 lat. Wycieczkę zakończymy w Bachowicach na styku z czerwonym szlakiem tzw. Szlakiem Doliny Karpia.

Inwestycja ta była możliwa dzięki współpracy gminy ze Stowarzyszeniem Dolina Karpia. W roku 2020 Stowarzyszenie Dolina Karpia w ramach mikroprojektu „Lokalne szlaki rowerowe w Dolinie Karpia” oznakowało w terenie 11 nowych szlaków rowerowych o łącznej długości ok. 138 km. Dodatkowo w ramach inwestycji w rozwój infrastruktury rowerowej na obszarze Doliny Karpia wydany został Atlas Rowerowy Doliny Karpia ze wszystkimi 11 nowymi szlakami. Wszystkie lokalne szlaki łączą się lub przebiegają równolegle z czerwonym głównym Rowerowym Szlakiem Doliny Karpia.

O mikroprojekcie słów kilka

Wartość projektu "Lokalne szlaki rowerowe w Dolinie Karpia" to prawie 60 tys. euro (dofinansowanie 53 tys. euro). Na całkowity koszt składało się:

  • wykonanie projektu organizacji ruchu dla 11 szlaków rowerowych,
  • wykonanie 22 tablic informacyjno-promocyjnych na szlakach,
  • wykonanie oznakowania lokalnych szlaków rowerowych (ok. 137 km tras),
  • zakup tabliczek kierunkowych, tabliczek do dziedzictwa kulturowo-przyrodniczego, tabliczek do innych obiektów, słupków.

Projekt to również różnego rodzaju działania promocyjne tj. wydanie atlasu, rajdy rowerowe, gadżety promocyjne.

Mikroprojekt „Lokalne szlaki rowerowe w Dolinie Karpia” był współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska Słowacja 2014-2020 oraz z budżetu państwa.

Info i foto: UG Spytkowice

Wadowice

Wadowice - najnowsze informacje