piątek, 3 czerwca 2022 09:19

Stanowisko Burmistrza Wieliczki Artura Kozioła w sprawie drogi ekspresowej S7 na terenie Wieliczki

Autor Artykuł zewnętrzny
Stanowisko Burmistrza Wieliczki Artura Kozioła w sprawie drogi ekspresowej S7 na terenie Wieliczki

W piśmie do prezydenta Miasta Krakowa Jacka Majchrowskiego burmistrz Wieliczki wyraża stanowczą opinię w sprawie rozwiązań korytarzowych, drogi ekspresowej S7 ma terenie miasta Wieliczka. Stanowisko Burmistrza odzwierciedla opinie mieszkańców.

"W związku z wyznaczeniem przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad terminem na wypracowanie przez samorządy tzw. korytarza społecznego drogi ekspresowej S7 Kraków - Myślenice, a także w nawiązaniu do powołania przez Pana Prezydenta Zespołu - zgodnie z Zarządzeniem Nr 1395/2022 z dnia 20 maja 2022 r., jak również w odniesieniu do rezolucji Rada Miasta Krakowa z dnia 27 kwietnia 2022 r., pragnę przekazać i podkreślić, iż moje stanowisko w przedmiotowej sprawie - wariantów budowy drogi ekspresowej S7 pozostaje niezmienne.

W imieniu własnym oraz mieszkańców wyrażam stanowczy sprzeciw wobec wszystkich propozycji korytarzy przebiegających przez Miasto i Gminę Wieliczka. Pozwolę sobie przypomnieć, iż mieszkańcy swoje stanowisko wyrazili poprzez tysiące podpisów pod protestem, co jest wyraźnym głosem społecznym wyrażonym w ramach konsultacji. Propozycje rozwiązań korytarzowych w ramach budowy drogi ekspresowej S7 na terenie Miasta i Gminy Wieliczka,  w mojej ocenie są błędne i spóźnione o wiele lat, a brak zapewnienia rezerw drogowych pod przedmiotowe przebiegi wariantów, skutkuje nieakceptowalnymi kosztami społecznymi.

Pragnę podkreślić, iż wszystkie korytarze przebiegające przez Miasto i Gminę Wieliczka, rodzą ogromne ryzyko geologiczne i osuwiskowe. Jestem przekonany, że wieloletnie doświadczenie Pana Prezydenta w zarządzaniu samorządem terytorialnym,  jak również moje doświadczenia w zarządzaniu miastem górniczym, pozwalają nam wyraźnie dostrzec absurdalność tych propozycji. W swojej odpowiedzialności nie możemy pozwolić na poniesienie tak poważnego ryzyka, które może dotknąć mieszańców, jak również stworzyć zagrożenie dla unikatowego dziedzictwa, jakim jest Kopalnia Soli „Wieliczka”.

Wszyscy jesteśmy świadomi, że nawet dziś - bez poprowadzenia drogi ekspresowej - domy na terenie miasta i gminy ulegają negatywnym wpływom osuwisk i odziaływaniu podziemnych wyrobisk. Pozwolę sobie przytoczyć również jeden fakt. W roku 1992 i 1993 w wyniku wielu błędnych decyzji  oraz zdarzeń związanych z funkcjonowaniem kopalni pojawiło się katastrofalne zjawisko, zagrażające mieszkańcom i całemu miastu. Moment ten powinien być przestrogą dla wszystkich, którzy w wyniku braku wiedzy i odpowiedzialności, nie potrafili dostrzec i zatrzymać nadchodzących zagrożeń.

Panie Prezydencie, w ostatnim czasie wielu przedstawicieli świata nauki oraz instytucji wyrażało swoje zaniepokojenie podnosząc szereg argumentów, które zdecydowanie przemawiają za zaprzestaniem prac nad budową drogi ekspresowej  w tym obszarze. Jednocześnie po spotkaniu z przedstawicielami mieszkańców i na ich wniosek -  proszę o przychylenie się do wyrażanego przez nas stanowiska i odstąpienie od prac, które wywołują tak wiele niepokojów w trudnych czasach wojny, pandemii i będą mieć wpływ na degradację środowiska Miasta i Gminy Wieliczka."

Wieliczka

Wieliczka - najnowsze informacje