wtorek, 10 maja 2022 12:47

Stary Sącz: O tych wyróżnieniach zadecydują mieszkańcy gminy

Autor Joanna Jamróz-Haładyj
Stary Sącz: O tych wyróżnieniach zadecydują mieszkańcy gminy

Mieszkańcy gminy mogą zgłaszać swoich faworytów (osoby lub instytucje) szczególnie ich zdaniem zasłużonych dla Starego Sącza. Wystarczy zebrać 50 podpisów.

W 2018 r. Rada Miejska w Starym Sączu podjęła uchwałę w sprawie ustanowienia Odznaki Honorowej Starego Sącza i Medalu Honorowego Starego Sącza, a także ustalenia ich wzorów oraz zasad i trybu nadawania osobom i instytucjom, które w sposób wyjątkowy przyczyniły się do gospodarczego, kulturalnego i społecznego rozwoju Gminy Stary Sącz.

Odznaka Honorowa oraz Medal Honorowy mogą zostać nadane osobie fizycznej, osobie prawnej, jednostce organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej za działalność samorządową, społeczną, edukacyjną, naukową, kulturalną, gospodarczą, sportową na rzecz ochrony zdrowia i promocyjną. Inicjatywa wnioskodawcy przysługuje nie tylko burmistrzowi, radnym, radom sołeckim i zarządom osiedli, ale wszystkim mieszkańcom.

Należy zebrać grupę co najmniej 50 mieszkańców gminy Stary Sącz, mających pełną zdolność do czynności prawnych.

Wnioski można składać do 31 maja 2022 r.

Inf. i foto: UMSS

Nowy Sącz

Nowy Sącz - najnowsze informacje