poniedziałek, 24 lutego 2020 12:06

Stary Sącz. Szukali artefaktów - odkryli niewypały

Autor Marzena Gitler
Stary Sącz. Szukali artefaktów - odkryli niewypały

W sobotę 22 lutego, członkowie Stowarzyszenia Historyczno-Eksploracyjnego Sądecczyzny, którzy w Starym Sączu szukają historycznych pamiątek, znaleźli w ziemi dwa niewybuchy. Następnego dnia zgłosili policjantom znalezienie kolejnego, trzeciego już niewybuchu.

Na miejscu niebezpiecznego znaleziska przybyła grupa rozpoznania minersko-pirotechnicznego z sądeckiej komendy. Teren wokół niewypałów został zabezpieczony, do momentu przyjazdu saperów, przez starosądeckich policjantów, wspieranych przez strażaków.

Dzisiaj na miejsce ma przybyć załoga 16 Batalionu Powietrznodesantowego z Krakowa.

Przypominamy, że w przypadku znalezienia niewypału należy natychmiast powiadomić Policję, ponieważ jakiekolwiek manipulowanie przy pocisku grozi jego detonacją, a co za tym idzie uszkodzeniem ciała, a nawet śmiercią dla osoby przebywającej w jego pobliżu. Po otrzymaniu zgłoszenia policjanci powiadamiają specjalistyczny patrol saperski, a do momentu jego przybycia zabezpieczają znalezisko.

inf. i foto: KMP Nowy Sącz

Nowy Sącz - najnowsze informacje