sobota, 14 października 2023 08:44

Stowarzyszenia „Klub Przyjaciół Wieliczki” wybrało nowe władze

Autor Jadwiga Duda
Stowarzyszenia „Klub Przyjaciół  Wieliczki” wybrało nowe władze

16 września b.r. tradycyjnie o godz.16.00,  w drugim terminie odbyło się na Walne Zebranie Sprawozdawcze KPW  za okres od marca do września 2023 r.

W 2023 r. Stowarzyszenie „Klub Przyjaciół  Wieliczki” (KPW) obchodzi 57 lat działalności (1966-2023). W tym roku 25 marca rozpoczęła się XVIII kadencja władz, która potrwa do 2026 r.- do 60.lecia KPW.

Zaproszenia do udziału w zebraniu otrzymało 115  członków KPW. Na zebraniu Jadwiga Duda i Hanna Kozioł wręczyły legitymacje członkowską nr 109 Justynie Jastrzębskiej-Gucy. Na przewodniczącą zebrania wybrano Aleksandrę Pasek, v-ce prezes, a na sekretarza Hannę Kozioł, sekretarz. Do Komisji Uchwał i Wniosków wybrano: Annę Ślęczkę, Włodzimierza Grzywacza, Krzysztofa Kasprzyka.

Prezes KPW  odczytała „Sprawozdanie z pracy Zarządu i KPW  XVIII kadencję władz od 25.03. do 16.09. 2023 r.” Powołano tematyczne sekcje: Sekcję przyrodniczą w składzie: Halina Pracuch, Aleksandra Pasek i Justyna Jastrzębska-Guca, Sekcję  historii i ochrony zabytków w składzie: Jadwiga Duda, Antoni Cieślik, Jan Matzke, Janina Tańcula, Justyna Twardosz i Agnieszka Wolańska, Sekcję  współdziałania z samorządem i z organizacjami pozarządowymi, która tworzą: Hanna  Kozioł, Anna Kisiel, Krzysztof Kasprzyk, Sekcję sportową, którą poprowadzi Wiesława Duda, Sekcję organizacji wycieczek, którą zajmą się Halina i Marian Dylągowie, Sekcję wydawniczą, którą poprowadzą: Maria Gurgul, Jadwiga Duda i Elżbieta Kawecka-Cebula, Sekcję gospodarczą, w skład której weszli: Anna Ślęczka oraz Anna i Tadeusz Woźniakowie.

Podczas zebrania zgłaszano propozycje działań KPW na 2024 rok - tematy spotkań z cyklu „Wieliczka-Wieliczanie” Bis!. Poza tematami proponowanymi przez Jadwigę Dudę padły propozycje prelekcji na temat dyrekcji i nauczycieli Szkoły Podstawowej w Janowicach czy na temat genealogii. Poruszono też sprawy związane z organizacją XIX kwesty na ratowanie zabytkowych nagrobków na wielickim cmentarzu, która tradycyjnie odbędzie się 1 listopada.

Wieliczka

Wieliczka - najnowsze informacje

Rozrywka