środa, 24 czerwca 2020 13:51

Strony internetowe koniecznością dla spółek. Przepisy

Autor Artykuł partnera
Strony internetowe koniecznością dla spółek. Przepisy

Nowelizacja Kodeksu spółek handlowych, która została podpisana już 6 września 2019 roku zawierała kilka istotnych innowacji. Między innymi tą, która nakłada na spółki akcyjne oraz komandytowo-akcyjne obowiązek posiadania własnej strony internetowej. Zapis ten za obowiązujący uznaje się już od 1 stycznia 2020 roku.

Ważne jest, w jakim celu między innymi powinna taka strona funkcjonować. Jak możemy przeczytać w artykule 1, punkcie 1 nowelizacji do art. 5 Kodeksu spółek handlowych § 5, na tych stronach internetowych ma się pojawić specjalne, wydzielone miejsce, które będzie dedykowane do tego, aby podejmować tutaj komunikację z akcjonariuszami. Tutaj, w ten specjalnej sekcji na stronie powinny się też pojawiać wymagane przez prawo ogłoszenia oraz statuty ogłoszenia pochodzące od spółek. Oczywiście, strony internetowe spółek powinny być jak najbardziej funkcjonalne i użyteczne. Ich istnienie powinno usprawnić funkcjonowanie spółek, a także komunikację z akcjonariuszami.

Mam już stronę internetową. Co wtedy?

Z pewnością, tym podmiotom będzie znacznie łatwiej dostosować się do nowych przepisów. Strona internetowa, która już funkcjonuje w sieci powinna jednak zostać sprawdzona pod kątem nowych wytycznych, a chodzi oczywiście o dodanie specjalnej sekcji służącej do dialogu z akcjonariuszami. Jeśli więc pierwotnie strona tego nie posiadała- trzeba zatroszczyć się o to, aby ją pod tym kątem zmodernizować.

Czy zapis w nowelizacji dotyczy wszystkich spółek akcyjnych?

Jest to zapis, który dotyczy każdej spółki akcyjnej oraz komandytowo-akcyjnej, bez względu na profil prowadzonej działalności czy rozmiar spółki. Ustawa na temat stron internetowych nie przewiduje żadnych wyjątków, chociaż kwestią sporną może pozostawać nałożenie obowiązku posiadania strony internetowej także na spółki komandytowo-akcyjne, gdzie mamy do czynienia ze spółkami typowo osobowymi. Po stworzeniu takiej strony trzeba jeszcze zgłosić ją Krajowego Rejestru Sądowego. Wniosek powinien być złożony do 7 dni od momentu ukończenia prac nad stroną i pojawienia się jej w sieci.

Jakie jest uzasadnienie konieczności posiadania strony www?

W uzasadnieniu między innymi możemy przeczytać, że wymagania dotyczące stron internetowych względem spółek są spowodowane postępującym procesem digitalizacji. Warto też zauważyć, że obecnie posiadanie strony internetowej nie jest już czymś niespotykanym czy zarezerwowanym dla nielicznych. Strona www nie musi pełnić tak naprawdę żadnej innej funkcji poza tą informacyjną. Ma być narzędziem do komunikacji, chociaż jeśli akcjonariusze wyrażą taką chęć - może też pełnić inne funkcje. Dzięki specjalnej sekcji w ramach strony internetowej lepiej będą chronione prawa akcjonariuszy mniejszościowych.

Wszystkie informacje będą jawne i wygłaszane na szerszym forum, toteż w mniejszym stopniu może dochodzić do sytuacji, w której kluczowe informacje nie dotrą do akcjonariuszy ze względu na wybranie nie do końca efektywnego sposobu przekazywania informacji.

Taka strona internetowa ma więc przede wszystkim służyć spółce, a właściwie przejrzystym zasadom jej funkcjonowania. Szczególnie ważne i najtrudniejsze jest to w momencie, kiedy w obrębie takiego podmiotu dojdzie do sytuacji konfliktowej, która może poróżnić akcjonariuszy. Takie rozwiązanie na poziomie systemu ma za zadanie zapewnić podmiotowi maksymalne bezpieczeństwo, pomimo prywatnych sprzeczek i konfliktów.

Stworzenie strony internetowej najprawdopodobniej będzie oznaczało dla takiego podmiotu konieczność poniesienia dodatkowych kosztów. Są one jednak konieczne. Dodatkowo, na pewno trzeba zwrócić też uwagę na to, aby dopilnować wszelkich kwestii formalnych i zgłosić fakt utworzenia strony odpowiedniemu organowi.

Finanse i Gospodarka

Finanse i Gospodarka - najnowsze informacje