środa, 4 października 2023 08:52

Studia za granicą a tłumaczenie dokumentów

Autor Artykuł sponsorowany
Studia za granicą a tłumaczenie dokumentów

Jesień to dla wielu młodych ludzi czas rozpoczynania nowej ścieżki edukacji. W dzisiejszych czasach nie muszą już oni ograniczać się tylko do naszych krajowych akademii, uniwersytetów czy politechnik, a sytuacja na świecie pozwala swobodnie wybierać spośród oferty zagranicznych uczelni. Aby jednak podjąć naukę za granicą, zachodzi potrzeba przedłożenia wymaganych przez szkołę dokumentów w odpowiednim języku. Koniecznie przeczytaj ten tekst, jeśli planujesz studia za granicą i nie posiadasz jeszcze tłumaczenia dokumentów!

Kto może podjąć studia za granicą?

Większość osób myśli, że aby rozpocząć studia za granicą, potrzeba wpierw zdać międzynarodową maturę. Nie jest to do końca prawda. Oczywiście taka matura otwiera nam drzwi do właściwie wszystkich zagranicznych uczelni, jednak osoby, które zdawały tradycyjny egzamin maturalny, również mają sporo możliwości. Okazuje się, że wiele uznanych uczelni, np. w Wielkiej Brytanii, Francji, Holandii czy Niemczech uznaje wyniki polskiej matury. Tak więc każdy maturzysta z Polski ma możliwość studiowania poza rodzimymi uczelniami.

Warto mieć na uwadze, że podjęcie studiów w międzynarodowym środowisku jest stanowczo większym wyzwaniem, niż nauka w kraju. Mogą pojawić się przeciwności w postaci bariery językowej czy kulturowej. Studia w obcym kraju z pewnością są dla osób zdeterminowanych i pewnych siebie, które nie boją się wyzwań. Nie bez znaczenia są kwestie finansowe, bo większość szkół wyższych poza Polską, jest płatnych. Warto więc dokładnie przemyśleć wszystkie te kwestie jeszcze przed wzięciem udziału w procesie rekrutacji i sprawdzić, czy koszt studiów nie przewyższa naszych możliwości.

Zalety studiowania w obcym kraju

Pomimo kilku przeciwności (które nie dla każdego są przeszkodami) warto studiować za granicą. Dlaczego?

Przede wszystkim mamy możliwość zdobywania wiedzy na prestiżowych uczelniach o światowej sławie, co daje nam ogromne perspektywy na rynku pracy. Kolejnymi atutami są także możliwość studiowania na kierunkach, których nie oferują szkoły wyższe w Polsce, jak również atrakcyjne programy stypendialne dla obcokrajowców.

Dzięki studiowaniu za granicą opanujemy do perfekcji języki obce i zapoznamy się z tradycjami czy kulturą danego kraju, co zawsze jest bardzo rozwijające. Być może dzięki zagranicznym studiom podejmiemy decyzję o przeprowadzce i rozpoczęciu nowego życia poza Polską?

młodzi ludzie kandydujący na studia zagraniczne

Jakie są zasady rekrutacji na studia poza granicami Polski?

Proces rekrutacji na studia za granicą z pewnością podobny jest do naboru w Polsce, jednak procedury różnią się w zależności od kraju i samej uczelni. Dlatego też warto odwiedzić stronę internetową danej uczelni i zapoznać się z jej wymaganiami odnośnie zagranicznych kandydatów. Upewnijmy się, czy na pewno je spełniamy.

Następnym krokiem jest złożenie swojej aplikacji, najczęściej za pomocą specjalnej platformy rekrutacyjnej online i wniesienie wymaganej opłaty. Może zaistnieć konieczność odbycia rozmowy rekrutacyjnej, podczas której pracownicy uczelni ocenią predyspozycje kandydata do podjęcia nauki.

Po otrzymaniu pozytywnego wyniku rekrutacji będziemy musieli przedłożyć na uczelni komplet dokumentów, obowiązkowo z poświadczonymi tłumaczeniami. Uwaga! Nie zapomnijmy także sprawdzić, czy w danym kraju nie wymaga się wizy studenckiej!

Jakie są wymagane dokumenty przez zagraniczne uczelnie?

Każda uczelnia zagraniczna może zażądać od nas złożenia nieco innych dokumentów, jednak zazwyczaj wymagane są:

  • dokument potwierdzający naszą tożsamość,
  • oryginał i tłumaczenie świadectwa maturalnego,
  • oryginał i tłumaczenie świadectwa ukończenia szkoły średniej (niekiedy wymagane są świadectwa z wszystkich klas lub spis ocen i/lub godzin),
  • dokumenty potwierdzające możliwość pobytu (wiza studencka),
  • oryginał i tłumaczenie dyplomu ukończenia studiów I stopnia, jeśli planujemy rozpocząć studia magisterskie.

Nierzadko szkoły wyższe wymagają od przyszłych studentów będących obcokrajowcami również:

  • posiadania dodatkowych referencji (np. działalności pozaszkolnych),
  • wynik egzaminu językowego potwierdzającego odpowiednią jego znajomość (np. certyfikaty TOEFL, CAE, IELTS),
  • napisania eseju, listu motywacyjnego lub złożenia portfolio,
  • przedłożenia dokumentu stwierdzającego sytuację finansową jego rodziny,
  • zaświadczeń lekarskich (na niektórych kierunkach technicznych, sportowych itp.)
kandydat na studia piszący list motywacyjny

Czy wystarczy tłumaczenie dokumentów na język angielski?

Koniecznie sprawdź, czy dokumenty wymagane wystarczy przetłumaczyć w języku angielskim, czy jednak dana uczelnia wymaga dokumentów w języku rodzimym. W przeciwnym razie możesz na etapie rekrutacji przeżyć niemiłą niespodziankę. Z pewnością takie informacje można uzyskać drogą internetową, ewentualnie warto wykonać telefon do sekretariatu uczelni.

Jak dokonać właściwego tłumaczenia dokumentów na studia i czy trzeba korzystać z tłumacza przysięgłego?

Przede wszystkim o wykonanie tłumaczenia dokumentów na studia warto zadbać odpowiednio wcześniej, ponieważ może to potrwać kilka do kilkunastu dni, a jak wiadomo, w procesie rekrutacyjnym kluczowym aspektem jest dotrzymywanie terminów. Oczywiście tłumaczenie nie może być wykonane byle jak lub samodzielnie. Dokumenty do przedłożenia na uczelnię mają charakter urzędowy, tak więc niezbędne będzie skorzystanie z usług tłumacza przysięgłego.

Tutaj warto zwrócić uwagę, czy dane biuro tłumaczeń posiada takie kwalifikacje. Nie każda osoba po studiach językowych może wykonywać tłumaczenia uwierzytelnione. Aby to robić, dany tłumacz musi zdać specjalny egzamin przed Państwową Komisją Egzaminacyjną. Tylko taka osoba może odpowiednio zinterpretować dokumenty urzędowe i poświadczyć zgodność tłumaczenia.

tłumacz języka angielskiego wykonujący przekład dokumentów

Ile kosztują tłumaczenia dokumentów?

Ceny za wykonanie tłumaczenia uwierzytelnionego dokumentów na studia za granicą mogą wahać się w zależności od biura tłumaczeń oraz wybranego języka.

Tłumacz języka angielskiego w Krakowie za jedną stronę tłumaczenia uwierzytelnionego, tj. 1125 znaków liczy sobie ok. 40 - 60 złotych. Tłumaczenie w innych językach może być nieco droższe.

Studia za granicą a tłumaczenia dokumentów - Podsumowanie

Studia zagraniczne to wyjątkowo atrakcyjna okazja, aby zdobyć wykształcenie na prestiżowych uczelniach. Warto pamiętać, że każda szkoła wyższa ma nieco inne zasady rekrutacji, jednak chcąc podjąć naukę za granicą, z pewnością potrzebne nam będą tłumaczenia uwierzytelnione na język obcy najważniejszych dokumentów, czyli świadectwa maturalnego czy ukończenia szkoły średniej. Pamiętajmy, że studia w innym kraju nie są straszne, a mogą stać się najwspanialszą przygodą życia!

Edukacja

Edukacja - najnowsze informacje

Rozrywka