piątek, 4 czerwca 2021 05:47

Sucha Beskidzka: Pilne remonty dróg w gminie

Autor Mirosław Haładyj
Sucha Beskidzka: Pilne remonty dróg w gminie

Tegoroczna zima nie była bardzo mroźna. Jednak ujemne temperatury utrzymywały się bardzo długo, a przy tym jeszcze pod koniec kwietnia występowały opady śniegu. To sprawiło, że dopiero w maju racjonalnym stało się dokonanie corocznego kompleksowego przeglądu stanu nawierzchni dróg gminnych i wewnętrznych, a następnie usunięcie powstałych zimą ubytków.

Dzięki przeprowadzonym w minionych latach inwestycjom stan infrastruktury drogowej na terenie miasta jest dobry. Jednak długa zima, w trakcie której temperatura często oscylowała wokół 0 stopni Celsjusza, spowodowała, że niektóre odcinki dróg uległy uszkodzeniu. Przeprowadzony przez gminę pozimowy przegląd stanu technicznego pozwolił wytypować te fragmenty, które wymagały pilnego remontu i były one naprawiane w pierwszej kolejności. Wykonywane w porę remonty nawierzchni ograniczają dalsze zniszczenia i wydłużają trwałość nawierzchni, a tym samym poprawiają bezpieczeństwo uczestników ruchu.

Przeprowadzenie robót związanych z remontem dróg wewnętrznych Burmistrz Miasta zlecił Zakładowi Komunalnemu w Suchej Beskidzkiej. Prace realizowane były między innymi na osiedlu Beskidzkim oraz ulicach Spółdzielców, Goetla, Granicznej, Kamienne, Za Wodą, Smolikówka, Słonecznej i Cichej. Remontowi poddano także uszkodzone odcinki chodnika biegnącego wzdłuż ulicy Zamkowej. Koszt robót wyniósł łącznie ponad 21,8 tys. zł.

Po usunięciu z dróg materiałów wykorzystywanych zimą do ich posypywania, Burmistrz Miasta zawarł z firmą Fraxmo z Kobiernic umowę na realizację zadania „Malowanie oznakowań poziomych na terenie miasta Sucha Beskidzka”. Tego rodzaju prace są wykonywane corocznie. W efekcie, dzięki systematycznemu odnawianiu oznakowania poziomego, na terenie Suchej Beskidzkiej doskonale widoczne są zarówno przejścia dla pieszych, progi zwalniające, stanowiska postojowe, miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych (tzw. koperty), ścieżki rowerowe oraz linie rozdzielające pasy ruchu. W tym roku pomalowano oznakowanie przejść dla pieszych na ulicach Semika, Goetla, Armii Krajowej, Gospodarczej, Konopnickiej, Szczepkowskiego, dr Z. Karaś, Zielonej, Beniowskiego, Cmentarnej, Nad Stawami, Handlowej, Nad Skawą, 29 Stycznia oraz na osiedlu Beskidzkim i przy Miejskiej Przychodni Zdrowia, co niewątpliwie podniosło poziom bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu, jak określa się pieszych. W ramach umowy odnowiono oznakowanie poziome progów zwalniających na ulicach Zielonej i Nad Stawami, stanowisk postojowych przy budynku Sądu Rejonowego i na osiedlu Beskidzkim oraz 17 stanowisk dla osób niepełnosprawnych. Drogowcy odświeżyli także oznakowanie ścieżek rowerowych, a na 11 ulicach linie rozdzielające. Wartość robót wyniosła prawie 26,1 tys. zł.

W trosce o estetykę co roku na terenie miasta dokonywane są nasadzenia roślin ozdobnych. Burmistrz Miasta zawarł z Gospodarstwem Rolno Ogrodniczym Czaicki Ryszard i Danuta ze Śleszowic umowę na dostawę sadzonek kwiatów, które zostały posadzone w donicach, gazonach oraz klombach. Koszt zamówionych kwiatów wyniósł 6 tys. zł.

Inf. i fot.: UM Sucha Beskidzka

Sucha Beskidzka

Sucha Beskidzka - najnowsze informacje