piątek, 14 lutego 2020 09:16

Szewczyk oficjalnie dyrektorem Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu

Autor Manuel Langer
Szewczyk oficjalnie dyrektorem Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu

Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice Jarosław Szlachetka wręczył Piotrowi Szewczykowi decyzję o powołaniu na czteroletnią kadencję dyrektora Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu. Dla Piotra Szewczyka to pozostanie na stanowisku, które sprawował przez ostatni rok na zasadzie pełnienia obowiązków, a wcześniej od 2016 roku pracował jako zastępca dyrektora tej placówki.

- Bardzo dziękuję burmistrzowi Miasta i Gminy Myślenice Jarosławowi Szlachetce za nominację. Jest to dla mnie ogromne wyzwanie i bardzo bym chciał żeby ośrodek pod moim kierownictwem był miejscem konsensusu i wspólną platformą wymiany doświadczeń dla różnych środowisk. Chciałbym także, aby wszyscy mieli pełną świadomość, że jest to miejsce otwarte na dialog związany z szeroko pojętą działalnością kulturalną. Serdecznie zapraszam wszystkich, którzy razem z nami i w oparciu o nasze możliwości chcieliby realizować swoje inicjatywy twórcze i społeczne. Nie będziemy się zamykać na dyskusję, bowiem mamy przekonanie, że tylko w ten sposób Myślenicki Ośrodek Kultury i Sportu może być przestrzenią dla każdego – mówi Piotr Szewczyk, dyrektor Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu.

Cele jakie stawia przed sobą nowy-stary dyrektor Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu to powstanie Rady Programowej, w skład której wejdą przedstawiciele różnych środowisk. Głównym założeniem miałoby być opracowanie oferty kulturalnej i sportowej Miasta i Gminy Myślenice. W planie na najbliższą kadencję jest też szereg remontów budynków podlegającym MOKiS zarówno w Myślenicach jak i Głogoczowie, a także dokapitalizowanie technologiczne, które wzbogaci ofertę samorządowych placówek.

W kontekście wizji MOKiS w sposób kompleksowy należy ujmować Krytą Pływalnię Aquarius, która od 20 lat funkcjonowania wymaga zarówno modernizacji, jak nadania nowych funkcji rekreacyjno-sportowych. Ważne przekształcenia w działalności kinowej mają sprowadzić lokalne kino do miejsca nie tylko rozrywki, ale także edukacji filmowej zarówno dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

Jako strategiczne cele stawiane przed MOKiS w najbliższych czterech latach wymienia się dwa obszary: działalność kulturalno-edukacyjną oraz działalność inwestycyjną w zakresie modernizacji obiektów MOKiS – w tym budowa trzeciej niecki na Krytej Pływalni Aquarius w Myślenicach. Co więcej za konieczne uznaje się przeprowadzenie kompleksowej modernizacji pływalni.

Piotr Szewczyk powierzył funkcję zastępcy dyrektora Natalii Nowackiej. W chwili obecnej cały zespół MOKiS wdraża przygotowany przez dyrektora nowy regulamin organizacyjny, który w innych nich dotychczas sposób systematyzuje prace samorządowej instytucji kultury.

Info/foto: UMM

Myślenice - najnowsze informacje