piątek, 20 stycznia 2023 08:37

Ptasia grypa w Małopolsce! Jest nowe ognisko

Autor Norbert Kwiatkowski
Ptasia grypa w Małopolsce! Jest nowe ognisko

Do szokującego odkrycia doszło w środę na terenie powiatu oświęcimskiego. Z akwenu żwirowni na Bielanach służby zebrały 16 padłych łabędzi niemych. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Oświęcimiu potwierdził, że stwierdzono u nich wystąpienie wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI).

Wirus wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) nie stwarza zagrożenia dla ludzi, jednakże jest bardzo niebezpieczny dla gospodarstw utrzymujących drób. Główną przyczyną rozprzestrzeniania się wirusa grypy ptaków są zarażone dzikie ptaki. Dlatego w najbliższych dniach można spodziewać się, że wojewoda wyznaczy obszar zagrożony na terenach najbardziej zagrożonych wystąpieniem wirusa. Na tę chwilę wiadome jest, że obejmie on prawdopodobnie cały obszar powiatu oświęcimskiego oraz część powiatu wadowickiego i terenu województwa śląskiego, a także inne nakazy i zakazy zgodnie z zgodnie z ustawą ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczeniu chorób zakaźnych zwierząt.

Objawy kliniczne wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) mogące wystąpić u drobiu to m.in.

 • osowiałość,
 • gwałtowny spadek/utrata produkcji jaj, miękkie skorupy jaj,
 • pojawienie się objawów nerwowych,
 • zasinienie i obrzęk grzebienia i dzwonków,
 • silne łzawienie, obrzęk zatok podoczodołowych, kichanie, duszność,
 • biegunka.

Po zaobserwowaniu ich, właściciel musi natychmiastowo zgłosić do Powiatowego Inspektoratu Weterynarii. W Oświęcimiu swoją siedzibę ma na ulicy Nideckiego 26.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Oświęcimiu wydał także szereg zaleceń dla mniejszych hodowców drobiu, którzy stosują chów przyzagrodowy:

 • karmienie i pojenie drobiu w pomieszczeniach zamkniętych, do których nie mają dostępu ptaki dzikie;
 • przetrzymywanie drobiu na ogrodzonej przestrzeni, pod warunkiem uniemożliwienia kontaktów z dzikim ptactwem;
 • odizolowanie od innego drobiu, kaczek i gęsi;
 • przechowywanie paszy, w tym zielonki, w pomieszczeniach zamkniętych lub pod szczelnym przykryciem, uniemożliwiającym kontakt z dzikim ptactwem;
 • unikanie pojenia ptaków i czyszczenia kurników wodą pochodzącą spoza gospodarstwa (głównie ze zbiorników wodnych i rzek);
 • zgłaszanie lekarzowi weterynarii, wójtowi, burmistrzowi, i innym organom władzy lokalnej zaobserwowanego spadku nieśności lub nagłych, zwiększonych padnięć drobiu;
 • po każdym kontakcie z drobiem lub ptakami dzikimi umycie rąk wodą z mydłem;
 • używanie odzieży ochronnej oraz obuwia ochronnego przy czynnościach związanych z obsługą drobiu;
 • zaleca się, aby osoby utrzymujące drób w chowie przyzagrodowym nie były zatrudniane w przemysłowych fermach drobiu.

fot. zdjęcie poglądowe/wikipedia

Oświęcim

Oświęcim - najnowsze informacje

Rozrywka