wtorek, 2 czerwca 2020 05:45

Tarnów. Coraz bliżej do Ogrodu Sztuk

Autor Marzena Gitler
Tarnów. Coraz bliżej do Ogrodu Sztuk

Już niedługo otwarty zostanie Ogród Sztuk w Parku Strzeleckim. Powstaje on w miejscu dawnej strzelnicy, za siedzibą Biura Wystaw Artystycznych.

Ogród skomponowany będzie tak, aby rosnące w nim rośliny w sposób zintensyfikowany i celowy oddziaływały nie tylko na zmysł wzroku, ale też na zmysły pozawzrokowe, czyli: dotyk, smak i węch.

Wykonano już roboty ziemne, ukształtowano skarpy, gotowe do użytku są także ciągi piesze i schody terenowe. Przygotowano również konstrukcję pod nawierzchnię amfiteatru, ułożono płyty betonowe oraz wykonano rampę i mury oporowe.

Do zakończenia pozostały jeszcze prace przy nasadzeniach. Kończone są również roboty przy nawadnianiu roślin, a także wykonaniu barierek oraz widowni przy amfiteatrze.

Wartość inwestycji, będącej etapem rewitalizacji Parku Strzeleckiego, wyniosła – wraz z budową ogrodu sensorycznego 9 488 100 złotych. Zadanie było współfinansowane ze środków zewnętrznych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Kwota dofinansowania wyniosła 4 944 365. 87 złotych.

inf. i foto: UM Tarnowa

Tarnów - najnowsze informacje