wtorek, 17 listopada 2020 15:21

Tarnów: Jest projekt przyszłorocznego budżetu miasta

Autor Aleksandra Tokarz
Tarnów: Jest projekt przyszłorocznego budżetu miasta

Władze miejskie Tarnowa zakończyły prace nad projektem budżetu miasta na rok 2021. Dokument w poniedziałek 16 listopada trafił do kancelarii Rady Miejskiej. Prace nad przyszłorocznym budżetem odbywały się w bardzo nietypowej sytuacji związanej z pandemią koronawirusa, który w dużej mierze odcisnął swoje piętno na założeniach i kształcie tego dokumentu.

Najważniejszymi uwarunkowaniami, także ubiegłorocznymi, w jakich tworzony był dokument są: zmniejszenie podatku PIT o 1 proc.; wyłączenie z opodatkowania osób do 26. roku życia; podwyżki płacy minimalnej, wyższe wydatki na oświatę m.in. z powodu rosnących kosztów i podwyżek płac nauczycieli, które nie zostały w pełni zrekompensowane przez rząd; znaczące obniżenie dochodów miasta wynikające z epidemii (pomoc dla przedsiębiorców, dodatkowe wydatki na walkę z wirusem, mniejsze wpływy z opłat targowych, parkingowych, biletów autobusowych, mniejsze, a później zerowe wpływy instytucji kultury, sportu i rekreacji, wzrastające opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów…).

- Pracującym w bardzo nietypowej sytuacji twórcom projektu budżetu na 2021 rok przyświecał podstawowy cel, jakim jest zabezpieczenie wszystkich potrzeb mieszkańców, przy utrzymaniu maksymalnej równowagi finansowej – mówi prezydent Tarnowa, Roman Ciepiela. – Dosłownie po kilkakroć oglądaliśmy każdą przysłowiową złotówkę, zastanawiając się nad celowością jej wydania. Wszędzie szukaliśmy oszczędności i możliwości ograniczenia wydatków, również w miejskiej administracji, ale przy założeniu, że nie obniży to jakości i poziomu obsługi tarnowian. Oczywistym jest, że w czasie pandemii szczególną uwagę przywiązywaliśmy do spraw ochrony zdrowia i opieki społecznej, aby jak najlepiej pomóc najsłabszym i potrzebującym wsparcia – na ten cel planujemy wydatkować prawie 4,5 mln zł więcej niż w roku bieżącym.

Sytuacja na rynku pracy w Tarnowie. Czy pracodawcy szukają nowych pracowników?
Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie nie odnotował znaczącego wzrostu liczby osób bez pracy. Liczba bezrobotnych w Tarnowie spadła. To z pewnością dobra wiadomość biorąc pod uwagę fakt, że epidemia koronawirusa [/informacje/koronawirus] dotknęła wiele branż. Nie oznacza to jednak, że rynek pracy ma się…

Prezydent podkreśla, iż największą pozycją w budżecie miasta są wydatki na oświatę. - Zadeklarowana przez rząd subwencja oświatowa wyniesie 213,1 mln zł, ale łączne koszty utrzymania tarnowskiej oświaty sięgną 340,2 mln zł (w tym roku było to 329,9 mln zł). Różnicę oczywiście pokrywamy z budżetu. Musimy też pamiętać o rezerwie na podwyżki minimalnych wynagrodzeń, które obowiązywać będą od 1 stycznia.

Prezydent zwraca uwagę, iż budżet na rok 2021 jest większy niż tegoroczny. - Dochody budżetu w 2021 roku prognozowane są na poziomie 872,5 mln zł wobec 816,4 mln zł w roku bieżącym – wskazuje Roman Ciepiela. – Po stronie wydatków mamy zaplanowane 915,8 mln zł wobec 851,7 mln w roku bieżącym. W tym miejscu konieczna jest istotna uwaga: dochody budżetu oparliśmy m.in. na udziale w podatku  PIT, który według Ministerstwa Finansów wyniesie 151,8 mln zł, gdy w rok bieżącym było to 138,3 mln zł. Wzrost udziału w PIT o ok 13,5 mln zł uważam za założenie bardzo optymistyczne.

Gmina Żabno: Rządowe dofinansowanie na rozbudowę szkoły! Wkrótce będzie gotowa
Wojewoda małopolski podpisał umowę z burmistrzem gminy Żabno. Ponad 660 tys. złotych zostało przekazane z rezerwy ogólnej budżetu państwa na rozbudowę i przebudowę budynku Szkoły Podstawowej i sali gimnastycznej w Bobrownikach Wielkich [/informacje/tarnow]. Efektem realizacji inwestycji będzie uzys…

W przyszłorocznym budżecie ujęte są środki na kontynuowanie inwestycji zapisanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz te, które miasto może otrzymać na inwestycje zgłoszone do dofinansowania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. – 164,7 mln zł na inwestycje to rekord. W roku bieżącym było to 103,7 mln w 2020 r. Na pewno kontynuowana będzie przebudowa drogi krajowej nr 73, czyli ulicy Lwowskiej, będzie, modernizacja ulic Braci Saków – Okrężna, ma ruszyć budowa ul. Równoległej i Pasterskiej, planujemy oddanie do użytku Parku Doświadczeń w kamienicy Rynek 4 – wylicza prezydent. – Bardzo liczymy na dofinansowanie do przebudowy Stadionu Miejskiego. Gotowy jest projekt i gdy tylko pojawią się pieniądze możemy ruszać z przetargiem, a po wyborze wykonawcy z pracami.

inf./fot. UM Tarnów

Tarnów - najnowsze informacje