wtorek, 2 listopada 2021 13:12

Telefon, który może uratować życie. Na Sądecczyźnie ruszyły policyjne działania „Zima”

Autor Aleksandra Tokarz
Telefon, który może uratować życie. Na Sądecczyźnie ruszyły policyjne działania „Zima”

- Każdego roku, w okresie zimowym odnotowuje się przypadki zgonów z powodu wychłodzenia organizmu. W tym czasie osoby bezdomne, mieszkające samotnie, nieporadne życiowo, czy też te, które incydentalnie znalazły się w okolicznościach zagrażających ich życiu, należy objąć szczególną troską i opieką – tłumaczy Aneta Izworska z KMP w Nowym Sączu. W wielu przypadkach, dzięki informacjom przekazywanym przez mieszkańców Sądecczyzny, policjanci udzielali pomocy osobom zagrożonym wychłodzeniem, ratując im życie. Jeden telefon może więc zdziałać cuda.

Okres jesienno-zimowy, z uwagi na niskie temperatury, niesie ze sobą dodatkowe zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi, jakim jest wychłodzenie organizmu. Na zamarznięcia szczególnie narażeni są bezdomni oraz osoby będące pod wpływem alkoholu. Sądeccy policjanci, mając na względzie ich ochronę przed zgubnymi skutkami niskich temperatur, od 1 listopada do końca marca 2022 roku będą prowadzić działania prewencyjne pod nazwą „Zima”.

- W ramach tej akcji policjanci będą kontrolować miejsca gromadzenia się osób bezdomnych, zwłaszcza w porze wieczornej i nocnej. Sprawdzą między innymi dworce, przystanki komunikacyjne, ogródki działkowe, pustostany i klatki schodowe. W przypadku napotkania takich osób doprowadzą je do schroniska, noclegowni czy innych miejsc, w których mogą otrzymać fachową pomoc oraz przekażą informacje o środkach higieny oraz posiłkach, z których mogą skorzystać w ośrodkach pomocy społecznej lub innych placówkach. Funkcjonariusze na bieżąco współpracują z takimi miejscami, przede wszystkim w zakresie wymiany informacji o osobach bezdomnych oraz potrzebujących pomocy – tłumaczy Aneta Izworska z KMP w Nowym Sączu.

Podczas działań policjanci szczególną uwagę będą zwracać także na osoby nietrzeźwe przebywające na wolnym powietrzu, które należą do grupy największego ryzyka, jeśli chodzi o przypadki zgonów z wychłodzenia organizmu.

Aby można było nieść pomoc osobom zagrożonym wychłodzeniem organizmu, odpowiednie służby muszą posiadać informacje o miejscach ich przebywania. Pamiętajmy, że pomóc może każdy. Dlatego nie bądźmy obojętni i reagujmy na widok osoby bezdomnej przebywającej w miejscach, w których może ulec zamarznięciu (tj. dworce, klatki schodowe, opuszczone budynki mieszkalne, ogródki działkowe itp.), a także na osoby leżące na chodnikach, ławkach w parkach czy na przystankach. Nasze zainteresowanie może uratować komuś życie - mając wiedzę o osobie potrzebującej, wystarczy powiadomić odpowiednie służby: policję, straż miejską, czy też pogotowie ratunkowe.

- Apelujemy również, by zwrócić uwagę na znajdujące się w najbliższym sąsiedztwie osoby samotne, nieporadne życiowo oraz nietrzeźwe, które przebywają w opuszczonych czy nieogrzewanych pomieszczeniach. Prosimy o informowanie o takich osobach policji lub ośrodków pomocy społecznej, gdyż niejednokrotnie tylko wczesna reakcja może zapobiec ich śmierci – dodaje Aneta Izworska.

Pamiętajmy! Gdy widzimy człowieka, któremu grozi zamarznięcie, reagujmy – wystarczy telefon pod numer alarmowy 112 lub 986. Ten jeden telefon może uratować czyjeś życie!

Poinformowanie policji, że ktoś potrzebuje pomocy i wsparcia jest możliwe także za pośrednictwem Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. Wystarczy na mapie zaznaczyć zagrożenie w kategorii „Osoba bezdomna wymagająca pomocy”, określając miejsce jego występowania. Można również dodać opis, precyzując zgłoszenie. Policjanci pojawią się we wskazanym miejscu i zweryfikują każde takie zgłoszenie.

Pomoc dla osób bezdomnych:

987 – całodobowy telefon informacyjny

W Nowym Sączu pomoc można otrzymać w Domu Brata Alberta – Wspólnocie Emaus (schronisko i noclegownia dla bezdomnych) przy ulicy Szwedzkiej 18.

fot. KMP Nowy Sącz

Nowy Sącz

Nowy Sącz - najnowsze informacje