piątek, 29 marca 2019 09:18

Tłumy na Festiwalu Zawodów. Młodzież szukała swojej przyszłości

Autor Mateusz Łysik
Tłumy na Festiwalu Zawodów. Młodzież szukała swojej przyszłości

Ponad 30 tysięcy osób odwiedziło tegoroczny Festiwal Zawodów, który w ubiegłym tygodniu odbywał się hali EXPO w Krakowie. Małopolskie szkoły na 140 branżowych stoiskach zaprezentowały swoje niezwykle interesujące oferty. W wydarzeniu wzięli udział głównie uczniowie siódmych i ósmych klas szkół podstawowych oraz trzecich gimnazjów w sumie z 80 placówek z całego regionu.

Festiwal Zawodów to nie Targi Edukacyjne. Na każdym stoisku należy pokazywać kunszt poszczególnych zawodów. Nie chodzi o promowanie szkół czy konkretnych kierunków, tylko żeby uczeń szkoły podstawowej i gimnazjum poznał konkretny zawód, jego cechy specyficzne, aby zostali wciągnięci do prezentacji, dla tego każde stoisko jest interaktywne – powiedział Dariusz Baranowski z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.

Festiwal został zorganizowany po raz siódmy. Odbywa się zawsze wiosną, kiedy uczniowie podejmują decyzje o wyborze szkoły ponadgimnazjalnej. Jest istotnym elementem projektu budującego profesjonalne doradztwo zawodowe w województwie małopolskim, w ramach którego działa 300 Szkolnych Punktów Informacji i Kariery. Od 21 do 23 marca na ponad 140 stoiskach szkoły zawodowe z całego województwa, w atrakcyjnej formie, prezentowały swoje oferty. Podczas wydarzenia młodzież mogła spróbować swoich sił w różnych branżach, a także porozmawiać ze starszymi kolegami. Do skorzystania z edukacyjnej oferty służb mundurowych zachęcało także wojsko, policja, straż pożarna, graniczna i miejska.

Aby wyjść naprzeciw potrzebom rodziców, przez dwa festiwalowe dni odbywały się spotkania z doradcami zawodowymi. Podczas rozmów i prelekcji opiekunowie mogli się dowiedzieć, jak wspierać dziecko w wyborze szkoły i zawodowej ścieżki. Fachowcy zwracali uwagę na to, jak rozmawiać z dziećmi i jak starać się ocenić ich predyspozycje do wykonywania konkretnego zawodu. Podpowiadali także jak korzystać z edukacyjnych ofert, weryfikować je i wybierać te najbardziej odpowiednie.

W pierwszym dniu festiwalu w gronie specjalistów dyskutowano o perspektywach i kierunkach kształcenia zawodowego – podczas Małopolskiego Kongresu Zawodowego. W drugim dniu – dyskusje koncentrowały się wokół przyszłości sektora transportu w Małopolsce i konieczności kształcenia fachowców dla tej ważnej gałęzi gospodarki.

Festiwal był też miejscem podpisywania porozumień o współpracy między szkołami zawodowymi i przedsiębiorcami, a także płaszczyzną wymiany doświadczeń pomiędzy placówkami z Małopolski i ich partnerami z zagranicy – z Niemiec, Francji, Węgier, Słowacji i Ukrainy. Ponadto dyskutowano również o rozwoju technologii 3D – z udziałem delegacji z Litwy, Chorwacji i Austrii.

Na podstawie: UMWM, Fot/Wideo: Mateusz Łysik

Edukacja - najnowsze informacje