czwartek, 4 maja 2023 11:17

„Tylko jedno Ci piszę: służ Bogu i bądź Polakiem”. Uroczystości pogrzebowe Jana Sałapatka

Autor Julia Banaś
„Tylko jedno Ci piszę: służ Bogu i bądź Polakiem”. Uroczystości pogrzebowe Jana Sałapatka

Oddział IPN w Krakowie i wojewoda małopolski zapraszają na uroczystości pogrzebowe Jana Sałapatka „Orła”, żołnierza Armii Krajowej i Batalionów Chłopskich, dowódcy oddziałów partyzanckich „Zemsta” i „Zorza”, który odbędzie się w Jachówce 5 maja 2023 r.


Program uroczystości w Jachówce rozpoczyna się wprowadzeniem trumny do kościoła Najświętszego Serca Pana Jezusa o godzinie 12:45. Następnie odbędzie się msza święta, a po niej uroczystości pogrzebowe z udziałem wojskowej asysty honorowej.

Jan Sałapatek „Orzeł” (1923-1955)

„Tylko jedno Ci piszę: służ Bogu i bądź Polakiem” – notował 5 października 1954 r. Jan Sałapatek „Orzeł” w liście do przyjaciela.

Urodził się 2 maja 1923 r. w Jachówce w powiecie wadowickim. Przed wybuchem II wojny światowej pracował na rodzinnej gospodarce i pomagał ojcu przy pracy w kuźni. Od 1943 r. działał w konspiracji niepodległościowej. Był żołnierzem oddziału AK „Huta-Podgórze” oraz członkiem struktur konspiracyjnych ruchu ludowego w rodzinnej Jachówce.

Po wkroczeniu Armii Czerwonej uczestniczył w podejmowanych przez ludowców próbach faktycznego przejmowania struktur porządkowych w powiecie wadowickim. Przez trzy miesiące służył w milicji w Jachówce, zachowując nieoficjalne kontakty ze środowiskami niepodległościowymi.

Dopiero 15 października 1945 r. wraz z innymi ludowcami ujawnił się jako kapral BCh. Wiosną 1946 r. został żołnierzem konspiracyjnej struktury o nazwie „Grupa Operacyjna AK »Błyskawica«”, dowodzonej przez ppor. Józefa Dudę „Dara” oraz ppor. Mieczysława Sobolewskiego „Pruta”. Organizował zaopatrzenie, pełnił funkcję przewodnika oraz łącznika. Uczestniczył w akcjach zbrojnych.

Po przekształceniach organizacyjnych znalazł się w oddziale sierż. Stanisława Papierza „Sępa” pod nazwą „Grupa Operacyjna AK »Wolność«”. Był prawą ręką dowódcy i szefem obozu, a po śmierci „Sępa” objął komendę oddziału. Zmienił wówczas jej kryptonim na „Zemsta”. Na początku 1947 r. zdecydował się na ujawnienie, ale wkrótce powrócił do konspiracji, tworząc oddział o nazwie „Grupa Operacyjna AK Zorza”. Trwał w konspiracji aż do 1955 r.

Działając na terenie powiatów wadowickiego i myślenickiego przeprowadził około stu akcji wymierzonych w funkcjonariuszy i współpracowników komunistycznej władzy. Zginął w styczniu 1955 r. śmiertelnie ranny w zasadzce zorganizowanej przez UB. Jego szczątki zostały potajemnie pochowane w dołach śmierci na cmentarzu Rakowickim w Krakowie. Odnaleziono je podczas prac poszukiwawczych IPN w 2021 r.

Jan Sałapatek „Orzeł”, fot. Kraków IPN

Małopolska - najnowsze informacje

Rozrywka