wtorek, 12 grudnia 2023 09:22

Ubezpieczenie auta - wszystko, co musisz wiedzieć

Autor Artykuł sponsorowany
Ubezpieczenie auta - wszystko, co musisz wiedzieć

Ubezpieczenie auta - podstawy

Obowiązkowe ubezpieczenie OC samochodu

Obowiązkowe ubezpieczenie OC samochodu to ubezpieczenie, które zapewnia ochronę finansową w przypadku wyrządzenia szkody osobie trzeciej lub jej mieniu. Ubezpieczenie to jest obowiązkowe dla wszystkich właścicieli samochodów zarejestrowanych w Polsce.

Zakres ubezpieczenia

Ubezpieczenie OC samochodu obejmuje szkody wyrządzone osobie trzeciej lub jej mieniu w wyniku:

Wypadek drogowy

Wypadek drogowy to zdarzenie drogowe, w wyniku którego nastąpiło:
uszkodzenie lub zniszczenie pojazdu, szkody osobowe lub majątkowe u osób trzecich.Wypadek drogowy może być spowodowany przez jednego lub więcej uczestników ruchu drogowego.

Kolizja drogowa

Kolizja drogowa to zdarzenie drogowe, w wyniku którego nastąpiło:
uszkodzenie lub zniszczenie pojazdów, ale nie doszło do szkód osobowych lub majątkowych u osób trzecich.Kolizja drogowa może być spowodowana przez jednego lub więcej uczestników ruchu drogowego.

Przykłady wypadków drogowych

Do wypadków drogowych można zaliczyć między innymi następujące zdarzenia:

Zderzenie pojazdów

Zderzenie pojazdów jest najczęstszym typem wypadku drogowego. Może być spowodowane przez szereg czynników, takich jak:

 • Nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu
 • Nieostrożna zmiana pasa ruchu
 • Przekroczenie prędkości
 • Nieprawidłowe wyprzedzanie
 • Używanie telefonu komórkowego podczas jazdy
 • Zderzenia pojazdów mogą mieć poważne konsekwencje, w tym obrażenia lub śmierć uczestników wypadku.

Przewrócenie się pojazdu

Przewrócenie się pojazdu może być spowodowane przez szereg czynników, takich jak:

 • Nagłe hamowanie
 • Nagłe skręcanie
 • Nieprawidłowa jazda w zakręcie
 • Uślizgnięcie się na mokrej lub śliskiej nawierzchni
 • Przewrócenie się pojazdu może być bardzo niebezpieczne, ponieważ kierowca i pasażerowie mogą zostać wyrzuceni z pojazdu.

Wypadnięcie pojazdu z drogi

Wypadnięcie pojazdu z drogi może być spowodowane przez szereg czynników, takich jak:

 • Nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu
 • Nieostrożna zmiana pasa ruchu
 • Przekroczenie prędkości
 • Używanie telefonu komórkowego podczas jazdy
 • Uślizgnięcie się na mokrej lub śliskiej nawierzchni
 • Wypadnięcie pojazdu z drogi może być bardzo niebezpieczne, ponieważ pojazd może uderzyć w drzewo, mur lub inną przeszkodę.

Uderzenie pojazdu w przeszkodę stałą

Uderzenie pojazdu w przeszkodę stałą może być spowodowane przez szereg czynników, takich jak:

 • Nieostrożna jazda
 • Uślizgnięcie się na mokrej lub śliskiej nawierzchni
 • Nieprawidłowe wyprzedzanie
 • Używanie telefonu komórkowego podczas jazdy
 • Uderzenie pojazdu w przeszkodę stałą może spowodować poważne uszkodzenia pojazdu i obrażenia uczestników wypadku.

Uderzenie pojazdu w pieszego lub rowerzystę

Uderzenie pojazdu w pieszego lub rowerzystę może być spowodowane przez szereg czynników, takich jak:

 • Nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu
 • Nieostrożna jazda
 • Uślizgnięcie się na mokrej lub śliskiej nawierzchni
 • Nieprawidłowe wyprzedzanie
 • Używanie telefonu komórkowego podczas jazdy
 • Uderzenie pojazdu w pieszego lub rowerzystę może spowodować poważne obrażenia lub śmierć poszkodowanego.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

Aby zmniejszyć ryzyko wypadku drogowego, należy przestrzegać następujących zasad bezpieczeństwa:

 • Zachowaj ostrożność i koncentrację podczas jazdy
 • Nie przekraczaj prędkości
 • Nie używaj telefonu komórkowego podczas jazdy
 • Wyprzedzaj bezpiecznie
 • Ustępuj pierwszeństwa przejazdu
 • Zachowaj bezpieczny odstęp od innych pojazdów
 • Uważaj na pieszych i rowerzystów
 • Należy również pamiętać, że alkohol i narkotyki są czynnikami zwiększającymi ryzyko wypadku drogowego. Dlatego należy unikać prowadzenia pojazdu pod ich wpływem.

Przykłady kolizji drogowych

Do kolizji drogowych można zaliczyć między innymi następujące zdarzenia:

 • lekkie zderzenie pojazdów,
 • zarysowanie pojazdu,
 • uszkodzenie lusterka lub świateł pojazdu.

Co zrobić w razie wypadku drogowego lub kolizji drogowej?

W razie wypadku drogowego lub kolizji drogowej należy zachować spokój i postępować zgodnie z obowiązującymi przepisami.
W przypadku wypadku drogowego:

 • należy wezwać policję,
 • udzielić pierwszej pomocy poszkodowanym,
 • zabezpieczyć miejsce zdarzenia,
 • spisać oświadczenie sprawcy wypadku,
 • sporządzić szkic zdarzenia.

W przypadku kolizji drogowej:

 • należy spisać oświadczenie sprawcy kolizji,
 • sporządzić szkic zdarzenia,
 • ustalić wysokość szkody,
 • ustalić sposób naprawy szkody.

Wypadek drogowy i kolizja drogowa to dwa różne rodzaje zdarzeń drogowych. Różnią się one między sobą tym, że w wypadku drogowym dochodzi do szkód osobowych lub majątkowych u osób trzecich, a w kolizji drogowej nie dochodzi do takich szkód.W razie wypadku drogowego lub kolizji drogowej należy zachować spokój i postępować zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Pożar

Pożar to nagłe, samoistne, niekontrolowane spalanie się materiałów palnych, które może spowodować uszkodzenie lub zniszczenie pojazdu. Pożar samochodu może być spowodowany przez różne czynniki, takie jak:

 • zwarcie instalacji elektrycznej,
 • awaria silnika,
 • wybuch LPG lub CNG,
 • podpalenie.

Kradzież

Kradzież to bezprawną, umyślną pozbawienie właściciela pojazdu jego własności. Kradzież samochodu może być dokonana przez jedną lub więcej osób.

Działanie siły wyższej

Działanie siły wyższej to zdarzenie, którego nie można było przewidzieć lub zapobiec, a które spowodowało szkodę. Do zdarzeń zaliczanych do działania siły wyższej należą między innymi:

 • powódź,
 • huragan,
 • trzęsienie ziemi,
 • lawina,
 • pożar lasu.

Ubezpieczenie AC

Ubezpieczenie AC, czyli ubezpieczenie autocasco, zapewnia ochronę finansową w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia własnego samochodu w wyniku wypadku drogowego, kolizji drogowej, pożaru, kradzieży, czy działania siły wyższej. Ubezpieczenie AC jest dobrowolne, ale warto je wykupić, aby mieć pewność, że w razie wypadku nie będziemy musieli ponosić kosztów naprawy samochodu z własnej kieszeni.

Ubezpieczenie NNW

Ubezpieczenie NNW, czyli ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków, zapewnia ochronę finansową w przypadku wypadku, w wyniku którego doznamy uszczerbku na zdrowiu. Ubezpieczenie NNW jest dobrowolne, ale warto je wykupić, aby mieć pewność, że w razie wypadku nie będziemy musieli ponosić kosztów leczenia z własnej kieszeni.

Ubezpieczenie assistance

Ubezpieczenie assistance zapewnia pomoc w przypadku awarii lub wypadku samochodu. Ubezpieczenie assistance może obejmować między innymi:

 • holowanie samochodu do najbliższej stacji naprawczej,
 • dostarczenie samochodu zastępczego,
 • pokrycie kosztów naprawy samochodu,
 • pokrycie kosztów transportu osób poszkodowanych w wypadku.

Minimalna suma ubezpieczenia

Minimalna suma ubezpieczenia OC samochodu w Polsce wynosi 120 000 euro. Oznacza to, że ubezpieczyciel zobowiązany jest wypłacić odszkodowanie w wysokości co najmniej 120 000 euro w przypadku wyrządzenia szkody osobie trzeciej lub jej mieniu.

Jak wybrać ubezpieczenie OC samochodu

Przy wyborze ubezpieczenia OC samochodu należy zwrócić uwagę na następujące czynniki:

 • wysokość składki,
 • zakres ubezpieczenia,
 • renomę ubezpieczyciela,
 • możliwość likwidacji szkody w systemie bezgotówkowym.

Wysokość składki

Składka ubezpieczenia OC samochodu jest ustalana indywidualnie przez ubezpieczyciela. Przy jej ustalaniu brany jest pod uwagę szereg czynników, w tym wiek kierowcy, staż ubezpieczeniowy, przebieg pojazdu, moc silnika pojazdu, rodzaj pojazdu, miejsce zamieszkania kierowcy.

Zakres ubezpieczenia

Zakres ubezpieczenia OC samochodu określa, jakie szkody są objęte ochroną ubezpieczeniową. W Polsce minimalny zakres ubezpieczenia OC samochodu obejmuje szkody wyrządzone osobie trzeciej lub jej mieniu w wyniku wypadku drogowego. Można jednak wykupić rozszerzony zakres ubezpieczenia, który może obejmować również inne szkody, takie jak szkody wyrządzone w wyniku kolizji drogowej, pożaru, kradzieży, działania siły wyższej.

Renomę ubezpieczyciela

Renomę ubezpieczyciela można sprawdzić, czytając opinie klientów. Ważne jest, aby wybrać ubezpieczyciela, który cieszy się dobrą opinią i jest wiarygodny.

Możliwość likwidacji szkody w systemie bezgotówkowym

Likwidacja szkody w systemie bezgotówkowym polega na tym, że ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie bezpośrednio poszkodowanemu. Jest to wygodne rozwiązanie, które pozwala zaoszczędzić czas i pieniądze.

Dodatkowe ubezpieczenia auta

Ubezpieczenie auta

Ubezpieczenie auta to jeden z najważniejszych wydatków, jakie ponosimy jako właściciele samochodów. Ubezpieczenie to zapewnia nam ochronę finansową w przypadku wystąpienia różnych zdarzeń drogowych, takich jak wypadek, kolizja, pożar, kradzież, czy działanie siły wyższej.

Jak wybrać ubezpieczenie auta?

Przy wyborze ubezpieczenia auta należy zwrócić uwagę na następujące czynniki:
Wysokość składki
Wysokość składki zależy od wielu czynników, takich jak:-

 • wiek kierowcy - młodsi kierowcy są zazwyczaj obciążeni wyższymi składkami ubezpieczeniowymi.
 • staż ubezpieczeniowy - osoby z dłuższym stażem ubezpieczeniowym mogą liczyć na niższe składki ubezpieczeniowe.
 • przebieg pojazdu - im wyższy przebieg pojazdu, tym wyższa składka ubezpieczeniowa
 • moc silnika pojazdu - im wyższa moc silnika pojazdu, tym wyższa składka ubezpieczeniowa.
 • odzaj pojazdu - pojazdy bardziej luksusowe i sportowe są zazwyczaj objęte wyższymi składkami ubezpieczeniowymi.
 • miejsce zamieszkania kierowcy - kierowcy mieszkający w dużych miastach są zazwyczaj obciążeni wyższymi składkami ubezpieczeniowymi.

Zakres ubezpieczenia

Zakres ubezpieczenia określa, jakie szkody są objęte ochroną ubezpieczeniową. Dostępne są różne warianty zakresu ubezpieczenia, dlatego warto wybrać taki zakres, który odpowiada naszym potrzebom i oczekiwaniom.

Renomę ubezpieczyciela

Renomę ubezpieczyciela można sprawdzić, czytając opinie klientów. Ważne jest, aby wybrać ubezpieczyciela, który cieszy się dobrą opinią i jest wiarygodny.

Inne czynniki, które można wziąć pod uwagę

Oprócz powyższych czynników, przy wyborze ubezpieczenia auta można wziąć pod uwagę również inne czynniki, takie jak:

Możliwość likwidacji szkody w systemie bezgotówkowym - likwidacja szkody w systemie bezgotówkowym polega na tym, że ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie bezpośrednio poszkodowanemu. Jest to wygodne rozwiązanie, które pozwala zaoszczędzić czas i pieniądze.

Karta Assistance - karta Assistance to dokument, który uprawnia do skorzystania z pomocy w przypadku awarii lub wypadku samochodu. Karta Assistance może obejmować między innymi:

 • holowanie samochodu do najbliższej stacji naprawczej,
 • dostarczenie samochodu zastępczego,
 • pokrycie kosztów naprawy samochodu,
 • pokrycie kosztów transportu osób poszkodowanych w wypadku.

Wybór ubezpieczenia auta to ważna decyzja, która powinna być podjęta z rozwagą. Warto wziąć pod uwagę wszystkie czynniki, które mogą mieć wpływ na wysokość składki, zakres ubezpieczenia i renomę ubezpieczyciela.

Rodzaje ubezpieczeń auta

Dostępne są trzy podstawowe rodzaje ubezpieczeń auta:

Ubezpieczenie OC - ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, które jest obowiązkowe. Zapewnia ochronę finansową w przypadku wyrządzenia szkody osobie trzeciej lub jej mieniu.

Ubezpieczenie AC - ubezpieczenie autocasco, które jest dobrowolne. Zapewnia ochronę finansową w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia własnego pojazdu.

Ubezpieczenie NNW - ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków, które jest dobrowolne. Zapewnia ochronę finansową w przypadku odniesienia przez kierowcę lub pasażerów obrażeń ciała.

Wybór ubezpieczenia auta

Typ pojazdu
Typ pojazdu i jego wartość wpływają na wysokość składki ubezpieczeniowej. Im droższy i bardziej luksusowy pojazd, tym wyższa składka ubezpieczeniowa.
Staż ubezpieczeniowy
Osoby z dłuższym stażem ubezpieczeniowym mogą liczyć na niższe składki ubezpieczeniowe. Jest to spowodowane tym, że osoby te są zazwyczaj bardziej doświadczonymi kierowcami i mają mniejszą skłonność do wypadków.
Wiek kierowcy
Młodsi kierowcy są zazwyczaj obciążeni wyższymi składkami ubezpieczeniowymi. Jest to spowodowane tym, że młodsi kierowcy są zazwyczaj mniej doświadczonymi kierowcami i mają większą skłonność do wypadków.
Zakres ubezpieczenia
Im szerszy zakres ubezpieczenia, tym wyższa składka ubezpieczeniowa. Dostępnych jest wiele różnych wariantów zakresu ubezpieczenia, dlatego warto wybrać taki zakres, który odpowiada naszym potrzebom i oczekiwaniom.

Ważne jest, aby wybrać ubezpieczenie, które odpowiada naszym potrzebom i oczekiwaniom. Jeśli jeździmy głównie po mieście i nie mamy dużego ryzyka kolizji, możemy wybrać podstawowe ubezpieczenie OC. Jeśli jednak jeździmy dużo i często podróżujemy, warto rozważyć wykupienie ubezpieczenia AC lub NNW.
Warto również porównać oferty różnych firm ubezpieczeniowych, aby znaleźć najlepszą ofertę. Firmy ubezpieczeniowe oferują różne stawki ubezpieczeniowe, dlatego warto porównać oferty kilku firm, aby znaleźć najlepszą dla siebie.

Podsumowanie

Ubezpieczenie auta to niezbędny wydatek, który może zapewnić nam ochronę finansową w przypadku wystąpienia różnych zdarzeń drogowych. Warto wybrać ubezpieczenie, które odpowiada naszym potrzebom i oczekiwaniom, aby mieć pewność, że jesteśmy odpowiednio zabezpieczeni.

W przypadku ubezpieczenia auta można wyróżnić następujące rodzaje szkód:

Szkody wyrządzone osobom trzecim - ubezpieczenie OC zapewnia ochronę finansową w przypadku wyrządzenia szkody osobie trzeciej lub jej mieniu w wyniku wypadku drogowego.

Szkody wyrządzone własnemu samochodowi - ubezpieczenie AC zapewnia ochronę finansową w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia własnego samochodu w wyniku wypadku drogowego, kolizji drogowej, pożaru, kradzieży, czy działania siły wyższej.

Szkody wyrządzone własnemu zdrowiu - ubezpieczenie NNW zapewnia ochronę finansową w przypadku wypadku, w wyniku którego doznamy uszczerbku na zdrowiu.
Inne szkody - niektóre firmy ubezpieczeniowe oferują również ubezpieczenia, które obejmują ochroną finansową w przypadku innych zdarzeń, takich jak:

 • pomoc w razie awarii lub wypadku samochodu,
 • ochrona przed kradzieżą danych osobowych,
 • ochrona przed skutkami utraty pracy.

Decyzja o tym, jakie szkody chcemy mieć objęte ochroną ubezpieczeniową, zależy od naszych indywidualnych potrzeb i preferencji. Jeśli jeździmy głównie po mieście i nie mamy dużego ryzyka kolizji, możemy wybrać podstawowe ubezpieczenie OC. Jeśli jednak jeździmy dużo i często podróżujemy, warto rozważyć wykupienie ubezpieczenia AC lub NNW.

Poczytaj opinie o różnych firmach ubezpieczeniowych.

Opinie o firmach ubezpieczeniowych można znaleźć na stronach internetowych, w mediach społecznościowych lub wśród znajomych. Warto przeczytać opinie różnych osób, aby wyrobić sobie własne zdanie na temat danej firmy.

Porównaj oferty różnych firm ubezpieczeniowych.

Przy wyborze ubezpieczenia auta warto porównać oferty różnych firm ubezpieczeniowych. Zwróć uwagę na wysokość składki, zakres ubezpieczenia i warunki likwidacji szkód.
Przykładowe pytanie, które możesz sobie zadać przy wyborze ubezpieczenia auta:

Czy wykupić ubezpieczenie OC, AC, NNW, czy też wszystkie trzy?
Odpowiedź na to pytanie zależy od kilku czynników, w tym:

Wartości pojazdu - im wyższy koszt pojazdu, tym większe ryzyko jego uszkodzenia lub zniszczenia. W przypadku drogich pojazdów warto rozważyć wykupienie ubezpieczenia AC.

Styl jazdy - osoby, które jeżdżą agresywnie lub często jeżdżą w trudnych warunkach, powinny rozważyć wykupienie ubezpieczenia AC.

Ubezpieczenie OC jest obowiązkowe dla każdego posiadacza pojazdu mechanicznego. Chroni ono przed odpowiedzialnością za szkody wyrządzone innym osobom w związku z ruchem pojazdu.

Ubezpieczenie AC jest dobrowolne. Chroni ono posiadacza pojazdu przed kosztami naprawy lub wymiany pojazdu w razie wypadku.

Ubezpieczenie NNW jest dobrowolne. Chroni ono kierowcę i pasażerów przed skutkami nieszczęśliwych wypadków, w tym śmiercią, trwałym uszczerbkiem na zdrowiu lub koniecznością leczenia.

Jeśli chcę wykupić ubezpieczenie AC, to jaką sumę ubezpieczenia wybrać?

Wysokość sumy ubezpieczenia AC zależy od kilku czynników, w tym:

Wartości pojazdu - suma ubezpieczenia powinna wynosić co najmniej wartość pojazdu.
Czy chcę wykupić ubezpieczenie assistance?

Ubezpieczenie assistance jest dobrowolne. Chroni ono posiadacza pojazdu przed kosztami pomocy drogowej w razie awarii lub wypadku.

Jakie są warunki likwidacji szkód w poszczególnych firmach ubezpieczeniowych?
Warunki likwidacji szkód w poszczególnych firmach ubezpieczeniowych mogą się różnić. Warto przed zakupem ubezpieczenia zapoznać się z warunkami likwidacji szkód w wybranej firmie ubezpieczeniowej.

Oto kilka wskazówek, które pomogą Ci wybrać odpowiednie ubezpieczenie auta:

Porównaj oferty różnych firm ubezpieczeniowych - przed zakupem ubezpieczenia warto porównać oferty różnych firm ubezpieczeniowych, aby znaleźć najkorzystniejszą ofertę.

Dobierz ubezpieczenie do swoich potrzeb - wybierz ubezpieczenie, które odpowiada Twoim potrzebom i możliwościom finansowym.

Finanse i Gospodarka

Finanse i Gospodarka - najnowsze informacje

Rozrywka