środa, 30 grudnia 2020 14:31

Uchwalono budżet Małopolski. Co się w nim znalazło?

Autor Marzena Gitler
Uchwalono budżet Małopolski. Co się w nim znalazło?

Sejmik Województwa Małopolskiego przyjął budżet województwa na 2021 rok. Za dokumentem przygotowanym przez Zarząd Województwa głosowało 25 radnych, przeciw było 10, a 4 osoby wstrzymały się od głosu.

28 grudnia odbyła się XXXIII zdalna sesja Sejmiku Województwa Małopolskiego VI kadencji. Podczas obrad przyjęto budżet na nadchodzący rok.

Zgodnie z procedurą  tzw. I czytanie uchwały budżetowej odbyło sie już w listopadzie br. 28 grudnia miało miejsce decydujące - II czytanie.

- Budżet Województwa Małopolskiego na 2021 rok został pozytywnie zaopiniowany przez Regionalną Izbę Obrachunkową. Zarząd Województwa Małopolskiego złożył dwie autopoprawki. Pierwsza dotyczy przeniesienia części środków z 2020 roku na rok przyszły. Druga dotyczy poprawek zgłoszonych przez Radnych i Kluby.

Dziękuję tym wszystkim, którzy aktywnie uczestniczyli w toku konsultacji i do samego przyjęcia projektu budżetu. Wychodząc z inicjatywą jako pierwszy, spotykałem się również z radnymi opozycji przed jego przyjęciem.

Jak wszyscy wiemy, z powodu pandemii sytuacja jest dynamiczna i nie do końca przewidywalna. Zapewniam jednak, że budżet jest tak skonstruowany, by przewidywał czynniki ryzyka. Dziękuję tym radnym, którzy zadeklarowali poparcie budżetu Województwa Małopolskiego na 2021 rok, ale rozumiem też tych z Radnych, którzy w tych trudnych okolicznościach zadeklarowali głosowanie przeciw - mówił przed kluczowym głosowaniem marszałek województwa małopolskiego Witold Kozłowski.

Sejmik Województwa Małopolskiego przyjął budżet województwa na 2021 rok! Za dokumentem przygotowanym przez Zarząd Województwa Małopolskiego głosowało 25 radnych, przeciw było 10, natomiast 4 osoby wstrzymały się od głosu.

W przyjętej uchwale ustalono dochody budżetu Województwa Małopolskiego na 2021 rok w łącznej kwocie ponad 1 miliarda 757 mln zł. Wydatki budżetu Województwa Małopolskiego na 2021 rok wyniosą natomiast blisko 2 miliardy 200 mln zł.

Najwięcej środków Województwo Małopolskie przeznaczy na transport i łączność: to aż 918 milionów zł, z czego na przewozy kolejowe zarezerwowano 391 milionów zł, a przewozy autobusowe 57 milionów złotych. Na zadanie związane z drogami przeznaczone zostanie 437 milionów zł.

223 miliony zł zarezerwowano na zadania związane z ochroną zdrowia. To szczególnie ważne w czasie epidemii.

263 miliony zł sejmik przeznaczył w planie wydatków na zadania związane z kulturą z przeznaczeniem na Filharmonię, Operę, teatry, muzea, biblioteki, klubu kultury.

76 milionów zł zabezpieczono w rezerwach ogólnej i celowych, w tym rezerwie kryzysowej. Przypomnijmy, że właśnie z rezerwy kryzysowej Zarząd Województwa Małopolskiego sfinansował pierwsze zakupy sprzętu i środków ochrony osobistej dla szpitali w czasie pierwszej fali pandemii koronawirusa.

Biorąc pod uwagę wnioski zgłoszone podczas prac nad projektem budżetu na 2021 rok przez Radnych Województwa Małopolskiego, Kluby Radnych oraz Komisje Sejmiku Województwa Małopolskiego, Zarząd Województwa Małopolskiego wprowadził zmiany polegające między innymi na zwiększeniu wydatków na: zadania inwestycyjne realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie przy współudziale samorządów lokalnych, zadania w zakresie upowszechniania turystyki, jak również zwiększono wsparcie realizacji zadań wychowawczych szkoły. A także – zadań z zakresu rozwijania i wdrażania Wojewódzkich Programów dotyczących ochrony zdrowia czy zadań z zakresu kultury fizycznej.

Jakie inwestycje zostaną zrealizowane w 2012 roku w Małopolsce?

Dodatkowe kilkanaście milionów złotych przeznaczono m.in. na realizację zadań takich jak:

 • Przebudowa skrzyżowania ulic Piłsudskiego i Kościelnej na drodze wojewódzkiej nr 791 w Trzebini,
 • Przebudowa skrzyżowania ulic Hetmańskiej i Sobieskiego na drodze wojewódzkiej nr 781 w Płazie,
 • Przebudowa drogi wojewódzkiej w m. Rzepiennik Biskupi, polegająca na budowie zatoki i wiaty autobusowej oraz poszerzeniu drogi,
 • Wykonanie chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 962 Jabłonka-Lipnica Wielka-Winiarczykówka,
 • Modernizacja/przebudowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 781 w m. Andrychów,
 • Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 949 w m. Polanka Wielka,
 • VeloMalopolska 2.0 - Aktualizacja koncepcji budowy tras rowerowych w Województwie Małopolskim – 500 000 zł na dalsze prace koncepcyjne stworzenia spójnej sieci tras rowerowych przebiegających przez całe województwo.

Jakie programy sfinansuje Małopolska w nowym roku?

W budżecie zapisano srodki na realizację programów edukacyjnych, prozdrowotnych i sportowych. Są to:

 • „Każde dziecko ma talent” – program wsparcia dla uczniów zagrożonych marginalizacją społeczną,
 • "Najmłodsi Małopolanie lubią czytanie” - projekt zakłada działania ukierunkowane na rozbudzanie oraz rozwijanie zainteresowań czytelniczych,
 • „Młodzi zdolni Małopolanie” – celem projektu jest kształtowanie osobowości młodych Małopolan oraz wyrównywania szans edukacyjnych poprzez promowanie wyjątkowych i zdolnych uczniów ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych Województwa Małopolskiego za pośrednictwem mediów społecznościowych,
 • „Bezpieczni bo zaszczepieni” - Program polityki zdrowotnej dotyczący profilaktyki zakażeń meningokokowych w Małopolsce na lata 2020-2027 (szczepienia ochronne przeciwko meningokokom),
 • „Ruch i zdrowe odżywianie to moje wyzwanie” - Program polityki zdrowotnej pn. „Działania edukacyjne w zakresie zdrowego odżywiania oraz aktywności fizycznej jako prewencji chorób dla dzieci i młodzieży w województwie małopolskim”,
 • Działania w zakresie kultury fizycznej (o kwotę 3 250 000 zł), w Departamencie Sportu i Igrzysk Europejskich, na zadania pn.: - „Małopolska infrastruktura rekreacyjno – sportowa - MIRS” w ramach Programu modernizacji boisk i miejsc rekreacji.
 • Radni podjęli również m.in. uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Województwa Małopolskiego gminom z terenu Małopolski, na realizację w 2021 r. małopolskiego projektu „Jeżdżę z głową” - w ramach zadania Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży. W budżecie Województwa Małopolskiego na 2021 r. przeznaczono na to zadanie 900 tys. zł.

- Województwo Małopolskie wspierając od lat wszelkiego rodzaju inicjatywy, mające na celu zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży, zachęcając tym samym młode pokolenie do uprawiania sportu i rekreacji na świeżym powietrzu, kontynuuje realizację projektu nauki jazdy na nartach, snowboardzie i łyżwach pn. „Jeżdżę z głową”. Niniejszą uchwałą, Sejmik Województwa Małopolskiego udziela pomocy finansowej, na realizację projektu nauki jazdy na nartach, snowboardzie i łyżwach, 50 gminom, tj. wszystkim, które wyraziły chęć udziału w projekcie. Umożliwi to uczniom małopolskich szkół podstawowych, zdobycie nowych umiejętności, poprawę kondycji fizycznej, wzrost bezpieczeństwa na stokach i trasach narciarskich, a także na lodowiskach zlokalizowanych w Małopolsce, spędzając czas wolny aktywnie i na świeżym powietrzu - powiedział wicemarszałek Tomasz Urynowicz.

inf. i foto: UMWM

Małopolska - najnowsze informacje