piątek, 10 lipca 2020 11:36

Umowa na budowę obwodnicy Oświęcimia podpisana!

Autor Głos 24
Umowa na budowę obwodnicy Oświęcimia podpisana!

Generalna  Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad  podpisała 10 lipca 2020 r. umowę  na projekt i budowę obwodnicy Oświęcimia w ciągu drogi krajowej nr 44.  Wykonawcą zadania o wartości 467,7 mln zł jest firma BUDIMEX SA.  Inwestycja będzie realizowana w systemie Projektuj i buduj w latach  2020-2024.

-  Mieszkańcy Oświęcimia, podobnie jak mieszkańcy wielu polskich miast,  zasługują na obwodnicę. Nowy odcinek DK44 pozwoli na wyprowadzenie ruchu  tranzytowego z miasta, dzięki czemu zmniejszą się korki, hałas i  poprawi poziom bezpieczeństwa ruchu drogowego – powiedział minister  infrastruktury Andrzej Adamczyk.

W  ramach zadania powstanie dwujezdniowa droga krajowa klasy GP o długości  9 km, która przebiegać będzie po nowym śladzie, od S1 do istniejącej  DK44. Powstaną również trzy mosty: na Wiśle, Sole i Młynówce oraz  wiadukt kolejowy.

Zadaniem  wykonawcy będzie uzyskanie wymaganych prawem opinii, uzgodnień,   zezwoleń i decyzji niezbędnych do zaprojektowania i zrealizowania  inwestycji, opracowanie dokumentacji powykonawczej oraz uzyskanie  decyzji o pozwoleniu na użytkowanie drogi. Na realizację kontraktu  przewidziano 36 miesięcy, do czasu budowy nie będą wliczane okresy  zimowe (od 15 grudnia do 15 marca).

Fragment  nowej drogi będzie zlokalizowany w sąsiedztwie Miejsca Pamięci i Muzeum  Auschwitz - Birkenau, byłego niemieckiego nazistowskiego obozu  koncentracyjnego i zagłady. W związku z tym został opracowany Raport z  oceny oddziaływania na dobro światowego dziedzictwa - Auschwitz -  Birkenau niemiecki, nazistowski obóz koncentracyjny i zagłady  (1940-1945) dla inwestycji pn. „Budowa drogi ekspresowej S1 od węzła  Kosztowy II w Mysłowicach do węzła Suchy Potok w Bielsku-Białej”. W  raporcie szczegółowo opisano genezę specjalnego traktowania tego  obszaru, przeprowadzono analizy uwarunkowań lokalizacji i rozwiązań  elementów drogi oraz sformułowano zalecenia, które należy ująć na  kolejnych etapach przygotowania i realizacji inwestycji. Raport będzie  również przedmiotem analizy ekspertów UNESCO, ponieważ obszar ten od  1979 r. znajduje się na Liście Światowego Dziedzictwa. Wykonawca  opracowując projekt budowlany musi analizować zawarte w nim rozwiązania  pod kątem zgodności z zapisami zawartymi w tym raporcie.

Obwodnica  Oświęcimia to część zadania obejmującego budowę drogi ekspresowej S1 na  odcinku Mysłowice – Bielsko-Biała.  W maju 2020 r. została podpisana  umowa na budowę odcinka tej trasy od Oświęcimia do Dankowic.

fot: GDDKiA

Oświęcim

Oświęcim - najnowsze informacje