poniedziałek, 9 września 2019 13:48

Uszew. DK 75 w remoncie, od wtorku utrudnienia

Autor Mirosław Haładyj
Uszew. DK 75 w remoncie, od wtorku utrudnienia

Od wtorku (10.09.2019 r.) będzie remontowana nawierzchnia drogi krajowej nr 75 w miejscowości Uszew (km 22+650 do km 23+200) , na odcinkach gdzie został w tym roku wybudowany chodnik, a stan nawierzchni jest niezadawalający.

Na wyszczególnionym odcinku zaobserwowano spękania i wykruszenia materiału. Po przeprowadzeniu badań okazało się, że współczynnik tarcia (szorstkość) jest zły.

Planowany harmonogram robót:

10.09.2019 ,  od godz. 8.00 – 19.00 ruch wahadłowy, frezowanie nawierzchni,

11.09.2019,  od godz. 8.00 – 19.00 ruch wahadłowy, wykonanie warstwy wiążącej,

12.09.2019,  od godz. 8.00 – 19.00 ruch wahadłowy wykonanie warstwy ścieralnej  z SMA,

13.09.2019, od godz. 8:00 roboty wykończeniowe, częściowe zajęcie pasa ruchu, wykonanie wjazdów i uzupełnienie poboczy destruktem.

Generalna Dyrekcja Dróg i Autostrad prosimy kierowców o cierpliwość i rozważną jazdę. Osoby kierujące ruchem będą obserwować natężenie ruchu i regulować ruchem w zależności od jego natężenia, na poszczególnych kierunkach.

Fot. i inf.:GDDiA

Brzesko - najnowsze informacje