środa, 5 kwietnia 2023 14:02

Wszystko przez S7. Uwaga kierowcy na utrudnienia!

Autor Patryk Trzaska
Wszystko przez S7. Uwaga kierowcy na utrudnienia!

Już niedługo kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami na drodze. Wszystko za sprawą zmiany organizacji ruchu na ul. Łowińskiego w Krakowie, na odcinku od wiaduktu tramwajowego do skrzyżowania z ul. Wąwozową. Ile potrwają utrudnienia.

W piątek (7 kwietnia) o 8:30 zostanie zmieniona organizacja ruchu na ul. Łowińskiego w Krakowie, na odcinku od wiaduktu tramwajowego do skrzyżowania z ul. Wąwozową. Ruch pojazdów zostanie przeniesiony na jezdnię tymczasową, nadal obowiązywać będzie ograniczenie 40 km/h. Piesi będą mogli poruszać się po północnej stronie ulicy (od strony Wzgórz Krzesławickich). Taka organizacja ruchu potrwa około rok.

Zmiana organizacji ruchu jest konieczna, żeby przeprowadzić prace związane z budową muru oporowego. W przyszłości ten mur będzie znajdował się po północnej stronie drogi ekspresowej S7.

fot. GDDKiA

Budowa drogi S7

Budowany odcinek drogi ekspresowej ma 18,3 km długości i połączy istniejące już węzły – Widoma i Kraków Nowa Huta. W ramach inwestycji powstaną cztery węzły (Łuczyce, Raciborowice, Kraków Mistrzejowice, Kraków Grębałów). Zrealizowane zostaną obiekty inżynierskie, drogi dojazdowe i technologiczne, mury oporowe, przejazdy awaryjne oraz wjazdy awaryjne na drogę ekspresową. Przebudowane zostaną istniejące obiekty inżynierskie, sieć dróg (zjazdów, ulic), infrastruktura tramwajowa i kolejowa, sieć i urządzenia melioracyjne. Zbudowane lub przebudowane zostaną chodniki dla pieszych, ścieżki rowerowe, oświetlenie uliczne oraz infrastruktura techniczna.

Przewidziana jest również budowa urządzeń ochrony środowiska, w tym między innymi pasów zieleni izolacyjnej, ekranów akustycznych i przeciwolśnieniowych, przepustów i przejść ekologicznych wraz z systemem ochronno-naprowadzającym i odprowadzającym wody opadowe.

fot. GDDKiA

Małopolska - najnowsze informacje