niedziela, 24 marca 2024 08:50

Uwaga! Może dojść do tragedii. Skradziono urządzenie emitujące promieniowanie

Autor Mirosław Haładyj
Uwaga! Może dojść do tragedii. Skradziono urządzenie emitujące promieniowanie

W nocy z 21 na 22 marca na terenie dzielnicy Nowa Huta skradziono aparat gammagraficznego (defektoskopu), zawierającego wysokoaktywne źródło promieniotwórcze.

W nocy z 21 na 22 marca 2024 r. firma prowadząca drogowe roboty budowalne (S7) na terenie Nowej Huty odnotowała zaginięcie aparatu gammagraficznego (defektoskopu), zawierającego wysokoaktywne źródło promieniotwórcze.

Urządzenie to waży około 6-8 kg, ma około 30 cm długości, 20 cm wysokości i 15 cm  szerokości.

-Państwowa Agencja Atomistyki zaleca, aby pod żadnym pozorem nie otwierać ani nie rozcinać urządzenia,  ponieważ nawet krótkotrwały kontakt z nieosłoniętym źródłem  promieniotwórczym znajdującym się w jego wnętrzu może stanowić poważne i  bezpośrednie zagrożenie dla życia i zdrowia człowieka

-przekazują służby.

Policja prosi, by w przypadku posiadania informacji na temat lokalizacji urządzenia niezwłocznie zawiadomić najbliższą jednostkę (numery  alarmowe 112 i 997), Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego  Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie (tel.: 987 lub 12 39 21 300)  lub Centrum  ds. Zdarzeń Radiacyjnych Państwowej Agencji Atomistyki (tel.: 22 19 430).

Kraków - najnowsze informacje

Rozrywka