piątek, 7 maja 2021 13:25

UX, z czym to się je?

Autor Artykuł sponsorowany
UX, z czym to się je?

Walka o klienta, użytkownika, subskrybenta, followersa to dziś kwestia nie tylko ceny, funkcjonalności, atrakcyjnej grafiki, ale przede wszystkim doświadczeń, jakie jesteśmy w stanie im zaoferować. To zadanie dla UI Designera, współpracującego z UX Designerem.

Współczesny użytkownik aplikacji mobilnych, aplikacji webowych, programów desktopowych, interfejsów urządzeń domowych ma naprawdę wysokie oczekiwania. I jeszcze większy wybór. W świecie technologii, rozwiązań cyfrowych istnieje ogromna konkurencja. Można powiedzieć, pół żartem, pół serio, że w niektórych branżach produktów jest więcej niż ich potencjalnych użytkowników.

Nic więc dziwnego, że współczesny klient E-Commerce, użytkownik aplikacji mobilnej, subskrybent, followers przede wszystkim oczekuje jakości. A przez jakość rozumie głównie doświadczenia, emocje, odczucia, wrażenia, jakie pozostawia na nim dany produkt cyfrowy.

Kluczową rolę, w zaoferowaniu mu wysokiego poziomu satysfakcji z użytkowania, zapewniają dziś prace projektanta UX. Odpowiedzialny jest za nie także UI Designer. Opowiedzmy o nich.

Czym jest User Experience?

Nim przejdziemy do definicji, wyjaśnień, omówienia tego problemu, zacznijmy od małej uwagi, która pozwoli się nam lepiej rozumieć. Termin User Experience najczęściej funkcjonuje w formie skróconej do UX. Jeśli, więc wpiszecie do wyszukiwarki frazę: Czym jest UX, to otrzymacie wyniki dotyczące właśnie User Experience.

User Experience na polski przekłada się zazwyczaj jako Doświadczenie Użytkownika, co wydaje się bardzo trafnym oddaniem sensu, zakresu, treści tego pojęcia. Chodzi przecież o to, by produkty cyfrowe, usługi cyfrowe, czy szerzej wszelkiego rodzaju interfejsy (ale uwaga, UX nie polega tylko na projektowaniu interfejsów), pozwalały ich użytkownikom działać. By pozwalały osiągać cele, uzyskiwać rezultaty zgodne z ich oczekiwaniami. Ale, także, by były one osiągane w pożądany, preferowany sposób.

Projektowanie produktów cyfrowych musi być zgodne z trendami projektowymi, najlepszymi wzorcami projektowymi, standardami (np. standardami sieciowymi) oraz - last but not least - z oczekiwaniami przyszłych użytkowników.

Przy czym, nie chodzi tutaj o wróżenie z fusów, domyślanie się, czego użytkownicy potrzebują, czy ślepe, automatyczne kopiowanie konkurencyjnych produktów. W ramach User Experience mamy także działa User Research, dzięki któremu proces projektowy jest oparty na rzetelnych, racjonalnych, pewnych (a na pewno o wiele pewniejszych), konkretnych, mierzalnych podstawach.

Dość jednak ogólników. Przejdźmy do definicji User Experience.

User Experience, to z jednej strony wszelkiego wszelkiego rodzaju reakcje, subiektywne wrażenia (poznawcze, emocjonalne) użytkownika produktu cyfrowego. Z drugiej zaś strony to wiedza, wzorce, dobre praktyki, metody projektowo-badawcze, które pozwalają zbadać owe reakcje oraz zaprojektować aplikację webową, mobilną tak, by były one zgodne z oczekiwaniami jej użytkowników.

W projektowaniu, badaniu doświadczeń użytkownika chodzi o diagnozowanie negatywnych wrażeń oraz wywoływanie wrażeń pozytywnych. Do tak określonego celu prowadzi projektowanie zorientowane na doświadczenia użytkownika, czyli UX Design.

Co to jest UX Design?

UX Design (za który odpowiedzialny jest UX Designer) po polsku często jest nazywane projektowanie doświadczeń użytkownika lub projektowaniem zorientowanym na doświadczenia użytkownika. W praktyce projektowanie doświadczeń użytkownika - jak sama nazwa wskazuje - koncentruje się na stworzeniu takiego projektu aplikacji, który skutkuje pozytywnymi doświadczeniami.

Interakcja z interfejsem, odbiór szaty graficznej, typografii, layoutu powinien być źródłem pozytywnych, satysfakcjonujących emocji, wrażeń i odczuć. Produkt cyfrowy, dzięki wzorcom, dobrym praktykom User Experience powinien być jednocześnie funkcjonalny, atrakcyjny wizualnie, użyteczny, ergonomiczny. Jego użytkowanie powinno być źródłem swoistej przyjemności. Na oferowaniu takich doświadczeń polega praca UX Designera.

UX Designem zajmują się User Experience Designerzy (nie mylić z grafikami). Zakres obowiązków tych specjalistów jest dość szeroki. Zwracają oni uwagę w codziennej pracy nie tylko na wygląd aplikacji, ale także jak się z niej korzysta. W jaki sposób przebiega wykonywanie zadań i osiąganie celów.

UX Designer pracuje nad produktami cyfrowymi od samych początków ich powstawania. A więc zajmuje się tworzeniem ich koncepcji, makiet, prototypów. Uczestniczą w ich testach. Współpracuje ściśle z badaczami, specjalistami z teamów developerskich (frontend i back-endowych).

Czym jest UI Design?

UI Design, czyli User Interface Design, to specjalizacja o nieco węższym zakresie niż wspomniany wyżej UX Design. Projektanci Interfejsów aplikacji mobilnych i webowych (User Interface Designers) odpowiedzialni są - mówiąc w dużym uproszczeniu - za to jak wyglądają, jakiej są wielkości, jakiego są kształtu, w jakich znajdują się odległościach od siebie elementy interaktywne.

Interfejs użytkownika (np. stron internetowych) to bowiem nic innego jak zbiór elementów, z którymi użytkownik aplikacji może wejść w interakcję. Na przykład może w nie kliknąć lub tapnąć (to przypadek aplikacji mobilnych, w których interakcja z interfejsem zazwyczaj się odbywa za pomocą palców dłoni).

Jeśli zatem nie podoba się Wam kolorystyka aplikacji, zastosowane czcionki (np. ich wielkość lub czytelność), wygląd ikon to możecie mieć pretensje do User Interface Designera.

Co to jest audyt UX?

Z User Experience bardzo mocno kojarzone są także usługi audytowe. Audyt UX pozwala właścicielom aplikacji webowych, mobilnych zdiagnozować wszelkiego problemy z użytecznością. Audyt UX w sensie ścisłym jest zbiorem metod i technik badawczych.

Dzięki ich różnorodności możliwe jest trafne określenie problemów, które są przyczyną obniżonej konwersji, porzucania koszyków, wysokiego współczynnika odrzuceń. Oprócz trafnego wskazania błędów projektowych, audyt UX jest także zbiorem rekomendacji optymalizacyjnych, które czynią go narzędziem nie tylko diagnostycznym, ale także optymalizacyjnym.

Finanse i Gospodarka

Finanse i Gospodarka - najnowsze informacje