poniedziałek, 25 maja 2020 13:04

W gminie Libiąż obowiązują nowe standardy obsługi inwestorów

Autor Głos 24
W gminie Libiąż obowiązują nowe standardy obsługi inwestorów

Podczas spotkania on-line zorganizowanego przez Krakowski Park Technologiczny oficjalnie zainaugurowano projekt „Standardy obsługi inwestora w Małopolsce”, w którym uczestniczy także gmina Libiąż. Celem projektu jest podniesienie jakości świadczonych usług na rzecz przedsiębiorców zainteresowanych działalnością na terenie gminy.

Do projektu, który prowadzą wspólnie Województwo Małopolskie oraz Krakowski Park Technologiczny, przystąpiło 85 jednostek samorządu terytorialnego z terenu Małopolski. Celem tej współpracy jest wypracowanie i wdrożenie jednolitych standardów obsługi przedsiębiorców na szczeblu samorządowym w oparciu o wzorce Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu.

Najważniejszym efektem standaryzacji będzie lepsza, sprawniejsza i bardziej profesjonalna obsługa podmiotów zainteresowanych inwestowaniem w gminie. Przygotowana zostanie także szeroka oferta inwestycyjna. Kolejne korzyści to zbudowanie pozytywnego wizerunku lokalnego samorządu i promocja gmin oraz powiatów jako miejsc do lokowania inwestycji. Efektem podjętych działań ma być wzrost przedsiębiorczości, napływ nowych inwestycji, co w konsekwencji przyczyni się do rozwoju gospodarczego - czytamy na stronie Gminy Libiąż.

W gminach biorących udział w programie wdrożone mają zostać rozwiązania i strategie ułatwiające przyjmowanie nowych inwestorów, zapoznanie się z przepisami, planami zagospodarowania przestrzennego i możliwościami realizacji konkretnych przedsięwzięć.

Działania te są częścią szerszego projektu pn. „Wysokiej jakości usługi administracyjne”, realizowanego w całej Polsce przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. W pilotażu w województwie warmińsko-mazurskim wzięło w nim udział ponad 50 samorządów.

Szkolenia będą w całości finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

Źródło: libiaz.pl

Małopolska - najnowsze informacje